CNC lab (2006-2007)

- bedienen en programmeren van een CNC-freesmachine; - programmatie en testen op PC; - opspannen werkstuk, opmetne gereedschappen, inbrengen van gereedschappen in de machine, uitvoeren van het programma op de CNC-machine;

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
De bachelor elektromechanica onderhoud kan een CNC-programma opstellen en uittesten. De bachelor elektromechanica onderhoud kan gereedschappen instellen. De bachelor elektromechanica onderhoud kan een werkstuk opspannen De bachelor elektromechanica onderhoud kan een CNC-freesmachine instellen en programmeren. De bachelor elektromechanica onderhoud kan een CNC-freesmachine bedienen

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Studenten hebben de volgende cursussen/boeken/artikels doorgenomen - Geen Studenten hebben de volgende onderwijsactiviteiten gevolgd - Werkplaatstechnieken - AutoCAD Studenten bezitten de volgende competenties -Geen

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Wilfried Wuyts, 2006, Cursus CNC deel1

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
05210461
Code:
05210461
Vakcoördinator:
Wilfried Wuyts
Semester:
1+2
Studiepunten:
1
Onderwijstaal:
Nederlands