Sociaal juridische aspecten (2006-2007)

Deel Dhr Merrie: de student maakt kennis met het arbeidsrecht en het sociale zekerheidsrecht. Kennis die onmisbaar is binnen de sociale hulpverlening. Deel Dhr Geudens: er wordt stilgestaan bij een belangrijk aspect binnen het sociale bijstandsrecht: de tussenkomst vanwege een OCMW bij rustoordopname met daaraan gekoppeld de behandeling van de wettelijke onderhoudsplicht. Tevens verwerven de studenten inzicht in de wetgeving rond het beheer van goederen: met name mbt de voorlopige bewindvoering.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, idee├źn, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben
Toelichting:
Studenten leren hun weg te vinden in de complexe juridische context van de sociale hulpverlening. Er wordt kennis gemaakt met enkele topics uit de sociale zekerheid en het sociaal recht.

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C06 Verpleegkundige zorg verlenen vanuit wetenschappelijk en juridisch perspectief.
 • C17 Bereid zijn zich voortdurend bij te scholen en zich professioneel te ontwikkelen.
 • C23 Open staan voor het maatschappelijke gebeuren en kritisch staan t.o.v. het economisch, sociaal en ethisch beleid.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

 • Merrie Marc , 2006-2007, Inleiding in het sociaal recht. Niet gepubliceerde cursus, KHKempen, Turnhout.
 • Van Eeckhoutte W.; Beginselen van het Sociaal Recht, e.a., UItgeverij Novum, Deurne
 • Geudens Frans , 2006-2007, Juridische topics in de bejaardenzorg. Niet gepubliceerde cursus, KHKempen, Turnhout.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum

B. Omschrijving

A. Types

 • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
09289440
Code:
09289440
Vakcoördinator:
Rita Van Den Bruaene
Semester:
1
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands