Informatica (2006-2007)

A. Algemene competenties

  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

  • C03 De BLter kan de bekomen onderzoeksresultaten en meetgegevens op een correcte wijze verwerken in een rapport en dit professioneel overbrengen aan derden.
Toelichting:
-Studenten kunnen in Verkenner mappen aanmaken, verwijderen en de naam wijzigen -Studenten kunnen in Verkenner bestanden kopiëren, knippen en plakken -Studenten zijn in staat een e-mail te lezen en te versturen met het KHK-mailsysteem -Studenten kennen de Toledo omgeving ttz kunnen documenten raadplegen en communiceren met studenten en docenten -Studenten kunnen in Word tekst eenvoudig opmaken en manipuleren, alinea's opmaken, pagina's instellen met inbegrip van eenvoudige kop- en voettekst -Studenten kunnen figuren en tabellen invoegen, benoemen met bijschriften en kruisverwijzingen gebruiken -Studenten kunnen eenvoudige tekeningen maken en de vergelijkingseditor gebruiken -Studenten kunnen een mailing verzorgen -Studenten kunnen in Excel rekenen met relatieve en absolute adressering -Studenten kunnen een werkblad opmaken -Studenten kunnen een grafiek maken via de Wizard-grafieken -Studenten kunnen de eenvoudige functies gebruiken -Studenten kunnen met PowerPoint eenvoudige presentaties maken voorzien van verschillende dia indelingen, ontwerp sjablonen, hyperlinks en actieknoppen. Extra -Studenten kunnen een worddocument verdelen in secties, aangepaste pagina-instellingen maken, opmaakprofielen en sjablonen gebruiken. -Studenten kunnen in Excel werken over verschillende werkbladen heen -Studenten kunnen complexere functies gebruiken -Studenten kunnen aangepaste grafieken maken -Studenten kunnen lijsten filteren en DB-functies gebruiken

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

geen

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

- De Meester K., Peeters M., Roofthooft E., Vandermeulen K., 2005, Powerpoint - Word, Niet-gepubliceerde cursus, KHKempen, Geel. - De Meester K., Peeters M., Roofthooft E., Vandermeulen K., 2005, Excel, Niet-gepubliceerde cursus, KHKempen, Geel. - Kassenaar P., 2004 Basiscursus Word 2003, Academic Service, Den Haag, 272 p. -Frans R.,Excel 2003 1/3, 2004, Campinia Media, Geel, 228 p. -Frans R.,Excel 2003 2/3, 2004, Campinia Media, Geel,

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • oefenpracticum
  • begeleide zelfstudie
  • elektronisch leerplatform

B. Omschrijving

A. Types

  • schriftelijk examen
  • permanente evaluatie
  • open boek

B. Omschrijving

OA:
06022712
Code:
06022712
Vakcoördinator:
Katrien De Meester
Semester:
1+2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands