Beroepsethiek (2006-2007)

Inleiding op beroepsethiek - Het stakeholdersmodel in de beroepsethiek - Argumentatie van handelingsalternatieven aan de hand van het ethisch stappenplan - Training in ethisch discours - Bijzondere thema's uit het personeelswerk : Whistle blowing, Diversiteit, Macht, Participatie, Recht op staking en actie

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C04 De MA integreert de ethische dimensie in zijn handelen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • cursus
 • materiaal op leeromgeving
 • materiaal op WWW

B. Verplichte leermiddelen

Janssens Daniël, 2006, Teksten bij de werkcolleges beroepsethiek, Niet gepubliceerde cursus, KHKempen, Geel, 20p.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • oefenpracticum
 • discussieseminarie

B. Omschrijving

A. Types

 • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
04232161
Code:
04232161
Vakcoördinator:
Daniël Janssens
Semester:
1
Studiepunten:
2
Onderwijstaal:
Nederlands