Runderen/schapen (2006-2007)

De cursus heeft tot doel een goede basiskennis te verwerven over de voortplantingscyclus en de verloskunde van paarden, runderen, schapen en geiten en de bijbehorende pathologieën. Daarnaast komen ook de rassenleer, de klauwverzorging en de wettelijke aspecten van het houden van herkauwers en de georganiseerde ziektebestrijding bij deze diersoorten aan bod evenals het houden en het verzorgen van hertachtigen als huisdier.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • AB1 - Omgaan met levend materiaal - Verantwoord en duurzaam omgaan met levend materiaal of in functie van levend materiaal.
 • AB-DZ-EC3: Uitvoeren van taken aan de balie - 3A Afspraken maken, klanten ontvangen en betalingen regelen - 3B Dieren opnemen in de praktijk.
 • AB-DZ-EC4: Verantwoordelijkheid dragen over alle onderzoek-, operatie- en hospitalisatieruimten - 4A Onderhouden van de onderzoeksruimten, bijhorend apparatuur en instrumenten - 4B Assisteren bij de voorbereidingen van onderzoeken en medische ingrepen - 4C Assisteren van de dierenarts tijdens operaties en onderzoeken.
 • AB-DZ-EC5: Toedienen van eerste hulp bij dieren -Begeleiden bij en toedienen van eerste hulp bij dieren.
 • AB-DZ-EC6: Voorzien en toedienen van een aangepaste verzorging - 6A Voorzien en onderhouden van de juiste accommodatie voor de patiënt - 6B Verzorgen van en controle uitoefenen op de patiënt met specifieke noden zoals vloeistoftherapie.
 • AB-DZ-EC7: Adviseren van de klanten m.b.t. de verzorging van hun dier - 7A Klanten begeleiden en advies geven tijdens de consultaties - 7B Klanten aangepast diergeneeskundig materiaal verstrekken - 7C Begeleiden van klanten bij het ontslaan van patiënten.
 • AB-DZ-EC11: Assisteren van de dierenarts tijdens chirurgische ingrepen - 11A Assisteren van de dierenarts tijdens de chirurgische ingrepen - 11B Verlenen van postoperatieve zorg aan de patiënten.
 • AB-DZ-EC12:Assisteren bij de anesthesie - 12A Het nodige materiaal gebruiksklaar maken - 12B De dieren voorbereiden voor anesthesie - 12C Assisteren bij de toediening en controle uitoefenen tijdens anesthesie.
 • AB-DZ-EC13: Gebruiken en toediening van geneesmiddelen - 13A Het gebruik van de medicijnen uitleggen aan de klant - 13B De patiënt medicijnen toedienen.
Toelichting:
_ De studenten kennen de normale voortplantingscyclus van het paard, het rund, het schaap, en de geit _ De studenten kunnen een aantal veel voorkomende stoornissen van de voortplanting bij deze diersoorten inschatten _ De studenten kennen het normale geboorteverloop van deze diersoorten _ De studenten kennen de courant voorkomende geboorteproblemen bij deze diersoorten en de verschillende mogelijkheden voor geboortehulp _ De studenten kennen de administratieve verplichtingen en de georganiseerde dierziektebestrijding gebonden aan het houden van herkauwers _ De studenten kennen de voornaamste rassen van runderen, schapen en geiten _ De studenten kennen de problematiek van klauwverzorging en klauwziekten bij herkauwers _ De studenten kennen de verschillende facetten van het houden van hertachtigen als huisdier

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

geen

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Verelst Andy, 2007. Voortplanting en verloskunde van de grote huisdieren. Niet-gepubliceerde cursus, KHKempen, Geel. _ Verelst Andy, 2007. Herkauwers. Niet-gepubliceerde cursus, KHKempen, Geel.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
03292131
Code:
03292131
Vakcoördinator:
Andy Verelst
Semester:
2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands