digitale signaalverwerking pract (2006-2007)

- Metingen op lineaire systemen: voorbeelden van toepassing (HP-analyser) - Omzetting ‘tijdcontinu - tijddiscreet’ : voorwaarden en parameters. - Spectraalanalyse: DFT FFT: realisatie hard- en software. - Z-transform: toepassingen in DSP. - Correlatie en convolutie. - Digitale filters : analyse, ontwerp en realisatie. - Digitale datatransmissie: optimale codering, pulsvorming, modemtechnieken. - Meerdimensionale signaalverwerking: visie, beeldanalyse en -herkenning. - Adaptieve digitale systemen. - Technologie: DSP-productfamilie: datasheets, applicationnotes.

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
Een concrete opgave kunnen omzetten naar DSP-specificatie en -realisatie. Ontwerpen van DSP-prototype (soft- en hardware) , voorzien van nodige testsoftware. Herkennen en begrijpen van beperkingen DSP. Zelfstandig het steeds groeiende aanbod van DSP-mogelijkheden kunnen opvolgen en evalueren.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Voldoende begrip en inzicht in ‘analoge signaalverwerking’. Laplace transformatie (eventueel Z transformatie) Mogelijkheden en beperkingen A/D- en D/A-konvertie. Algemene begrippen instructieset en architectuur microprocessor. Simulatiesoftware DSP.

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Eigen nota’s handboek 'DSP: a practical approach' I Feachor - Pearson Education. Product- en application-notes. Literatuur (aanbevolen): ‘Digital Communications’ - fundamentals & applications - B. SKLAR Prentice Hall ‘Digital Signal Processing’ - a practical approach - Prentice Hall. ‘The DSP Handbook’ Prentice Hall ‘Digital Signal Processing Applications’ - Analog Devices ‘Labview Signal Processing’ - National Instruments.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • discussieseminarie
  • oefenpracticum
  • groepswerk
  • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • presentatie
  • permanente evaluatie
  • individuele taak

B. Omschrijving

OA:
03200760
Code:
03200760
Vakcoördinator:
Rob Schoenmakers
Semester:
1+2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands