meet en regeltechniek pract (2006-2007)

Inleiding LabVIEW (technische en grafische programmeeromgeving) LabVIEW wordt verder gebruikt als informatica-instrument voor het realiseren van het Technisch Project. Regeltechniek Het kalibreren en configureren van een verschildruktransmitter Een Digitale PID-regelaar bedienen en optimaliseren Een PC- en/of PLC-gebaseeerde PID-reglaar programmeren Een PC-koppeling (via USB-DAQ-module) met een proces realiseren

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 04. Vermogen tot kritische reflectie
 • 06. In teamverband werken
 • 07. Verantwoordelijkheid opnemen
 • 08. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, idee├źn, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 09. Een ingesteldheid hebben tot levenslang leren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
- Kleine LabVIEW-toepassingen kunnen realiseren. - Grotere LabVIEW-toepassingen kunnen analyseren, aanpassen en uitbreiden. - Een PID regelaar kunnen uittesten en in werking stellen. - Een proces- en instrumentatieschema kunnen lezen en begrijpen. - Een transmitter kunnen in gebruik nemen en kalibreren. - De optimale instellingen voor een regelaar in een proces kunnen bepalen. - Met een PC of PLC een PID-regelaar kunnen programmeren en configureren.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Algemene begrippen van de wiskunde Booleaanse algebra en logische instructies

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Eigen cursus 'Labo Meet- en Regeltechniek'. Handboek LabVIEW Studentenlicentie LabVIEW

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • permanente evaluatie
 • praktische proef

B. Omschrijving

OA:
03200840
Code:
03200840
Vakcoördinator:
Hugo Belmans
Semester:
1+2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands