Sierteelt - TLO (2006-2007)

Bespreking van: de aanleg van containerteelt en mogelijke recirculatietechnieken, de onkruidbestrijding, de ziekten en insectenbestrijding, de verschillende bemestingsmogelijkheden, de snoeiregels en de kwaliteitseisen, de naaktzadigen en determinatie-oefeningen, de voornaamste vaste planten De cursus behandelt de economisch belangrijkste teelten met daarin volgende aandachtspunten: de voornaamste geslachten, soorten en rassen, de teeltwijze van het gewas, teeltspreiding en marktsituatie, kwaliteitsnormen, arbeidsanalyse, specifieke mechanisatie en automatisatie, gewasbescherming Bloementeelt: de teelt van de voornaamste groene potplanten en snijbloemen Begeleiding van de teelt van diverse bloemen, zoals: perkplanten, bloeiende en groene potplanten, snijbloemen, terrasplanten Bezoeken aan gespecialiseerde onderzoeksinstellingen, bedrijven, veilingen, vakbeurzen, ... Begeleiding van de containerteelt en laanboomteelt

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
De studenten moeten de onkruidbestrijding in containerteelt en laanboomteelt beheersen. De studenten moeten de meest voorkomende ziekten en insecten in de boomteelt kunnen herkennen en een mogelijke bestrijding kunnen toepassen. De studenten moeten de verschillende bemestingsmogelijkheden in de boomteelt kennen. De studenten moeten de verschillende snoeimethodes beheersen. De studenten moeten de systematiek van de naaktzadigen en de voornaamste vaste planten kennen De studenten moeten de teelt van de voornaamste planten kunnen uitleggen. De studenten moeten de belangrijkste teelthandelingen kunnen bespreken. De studenten moeten de voornaamste geslachten, soorten en cultivars kennen (naam + kenmerken). De studenten werken mee op het tuinbouwbedrijf van de school. Ze krijgen verantwoordelijkheid bij de uitvoering en begeleiding van de teelttechnieken. De studenten moeten meer inzicht krijgen in de arbeidstechnische en financiƫle aspecten van de teelt. De studenten werken zelf een gekozen teelt of aspect van een teelt verder uit.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
03293620
Code:
03293620
Vakcoördinator:
Mia Van Dyck
Semester:
1+2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands