Financiële analyse en consolidatie (2006-2007)

- juridisch kader van de consolidatie - terminologie en begrippen van consolidatie - studie en praktische toepassing van de technieken van consolidatie binnen de consolidatiemethoden om te komen tot een geconsolideerde jaarrekening - latente belastingen - omrekeningsproblematiek bij jaarrekeningen in vreemde valuta - eenvoudige gevallenstudies - analyse van de geconsolideerde jaarrekening

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 De rol van informatiebeheerder.
 • C02 De rol van analist.
 • C03 De rol van adviseur.
 • C04 De rol van coördinator.
Toelichting:
Studenten kunnen begrippen, methoden en technieken van consolidatie volgens de recente wetgeving kunnen omschrijvingen. Studenten begrijpen de technieken van consolidatie. Studenten kunnen de technieken van consolidatie toepassen op eenvoudige voorbeelden. Studenten kunnen een geconsolideerde jaarrekening interpreteren.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

De student heeft met succes een cursus algemeen boekhouden (niveau 1 bedrijfsmanagement) en een cursus financiële analyse (niveau 2 bedrijfsmanagement) gevolgd te hebben

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Lieckens Christine, Consolidatie,2006,onuitgegeven cursus, KHKempen, Geel, 65 p. + bijlagen en internettoepassingen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen

B. Omschrijving

OA:
02241150
Code:
02241150
Vakcoördinator:
Christine Lieckens
Semester:
1
Studiepunten:
4
Onderwijstaal:
Nederlands