Veiligheid (2006-2007)

-Waarom veiligheid? -Begrippen, arbeidsongevallen, statistieken -Veiligheidswetgeving: Overzicht, historiek, ARAB-Codex, Veiligheidsorganen, Preventie op het werk, keurmerken, aansprakelijkheid -Risico-bepaling: Begrippen, indeling, definities, beoordeling, gevolgen, methoden ( risicoboom, taakanalyse, ,,, ) -Gevaarlijke producten: Symbolen, voorzorgsmaatregelen, vergunningen, gevaarssymbolen -Persoonlijke beschermingsmiddelen: Wanneer, gebruik, mogelijkheden, stralingsgevaar -Ergonomie -Signalisatie -Besloten ruimten -Veiligheid tijdens het lassen -Veiligheid bij hijsen, tillen en dragen -Geluid en trillingen -Bedrijfsnoodplannen -Bevorderen van veilig werken

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C04 Technische dossiers samenstellen.
 • C05 De technische aspecten van een productieproces controleren.
 • C08 Zelfstandig de technische aspecten van een productieproces opvolgen.
 • C12 Onderhoudsproblemen in elektromechanische systemen opvolgen.
 • C13 Onderhoudsproblemen in elektromechanische systemen oplossen.
 • C14 Advies verlenen bij aankoop en verkoop van technologische systemen en producten.
Toelichting:
De student bachelor in elektromechanica kan de veiligheidsreglementering voor een bedrijfsactiviteit opstellen. Hij kan het praktisch probleem structureren en de probleemsituatie na onderzoeken en mogelijke correctie verbeteren. De student bachelor in elektromechanica kan risicoanalyses uitleggen. De student bachelor in elektromechanica kan het gebruik van beschermingsmiddelen, voorzorgsmaatregelen, noodplannen en vergunningen beoordelen, kritisch onderzoeken en verantwoorden. De student bachelor in elektromechanica kan via het behalen van het VOL-VCA attest keuzes om de veiligheid te bevorderen verantwoorden en uitleggen. De student bachelor in elektromechanica kan uitleggen waarom bepaalde situaties en machines niet toelaatbaar zijn in een industriële omgeving.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Diploma secundair onderwijs

A. Type

 • handboek
 • materiaal op WWW

B. Verplichte leermiddelen

Veiligheid voor operationeel leidinggevenden ( ISBN 90-6625-029-1 ) Provinciaal veiligheidsinstituut Presentaties ( via Toledo ) : M. Peetermans Vragenlijsten : Veiligheidsinstituut

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
05210576
Code:
05210576
Vakcoördinator:
Geert Peremans
Semester:
1
Studiepunten:
1
Onderwijstaal:
Nederlands