Engels: vertaalbureau (2006-2007)

De studenten vertalen en redigeren teksten van bedrijven in en naar het Engels. Zij verzorgen ook contacten met de klanten en leren hulpmiddelen (handboeken, bronnen, woordenboeken en software) adequaat te gebruiken.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Zakelijke communicatie zelfstandig afhandelen.
 • C02 Zijn/haar werk en de daartoe benodigde competenties managen.
 • C03 De gepaste ICT-tools gebruiken.
 • C04 Gepast handelen in beroepsspecifieke situaties.
Toelichting:
De studenten kunnen correct Engels spreken, schrijven, lezen en begrijpen, ook in bedrijfseconomische contexten en die kennis gebruiken in vertalingen. Verder kunnen ze zelfstandig grammatica en woordenschat verwerven. De studenten kunnen zelfstandig en in groep gepaste vertaalde teksten maken voor de cliënten en deadlines halen. Ze kunnen de communicatie met hun cliënten gepast verzorgen in de juiste taal.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

De cursus bouwt verder op de overeenkomende cursus van het tweede jaar Office Management.

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Bronteksten (van klanten) op Euclides (map Linguapolis) Pauwels, P. Ch. Bulcaen, R. Erzeel en B. Hoeckx. Working Words. At Work. Wolters Plantyn 2005. Mascull, B. Business Vocabulary in Use. 2002 Longman Dictionary of Contemporary English. Longman. 2006. Collins COBUILD Advanced Learner's English Dictionary. Harper Collins. Macmillan English Dictionary for Advanced Learners Van Dale Woordenboek Engels-Nederlands Van Dale Woordenboek Nederlands-Engels Woordenboek Engels-Nederlands. Swan Michael. Practical English Usage, Oxford University Press, 1995. Elektronische hulpmiddelen: Systran, Trados, websites

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • groepswerk
 • begeleide zelfstudie
 • oefenpracticum
 • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
02241900
Code:
02241900
Vakcoördinator:
Jurgen Basstanie
Semester:
1
Studiepunten:
5
Onderwijstaal:
Engels