Veehouderij - TLO (2006-2007)

Volgende thema's komen aanbod: - Marktwaarde bepaling en slachtkwaliteit - Mollenbestrijding - Klauwverzorging - Veiligheid in de landbouw en veilig omgaan met dieren - Vruchtbaarheid melkvee - Oefeningen rantsoenberekening melkvee - Gegevens verzamelen en verwerken: o Huisvesting, individuele koegegevens, gewichtsbepaling, gezondheidscontrole melkvee, stalvoederbalans - Bezoek krachtvoerbedrijf De studenten zullen vaak op zelfstandige basis taken praktisch moeten uitvoeren.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

 • AB1 - Omgaan met levend materiaal - Verantwoord en duurzaam omgaan met levend materiaal of in functie van levend materiaal.
 • AB2 - Technisch, technologisch vaardig zijn - Men heeft kennis over en kan werken met de machines, installaties en technieken die men hedentendage binnen het werkveld gebruikt.
 • AB-DZ-EC1: Controle op en behoud van een gezonde en veilige werkomgeving - 1A Behoud en controle van een gezonde en veilige werkomgeving - 1B Het gebruik van standaardprocedure m.b.t. de gezondheid en veiligheid van de medewerkers.
 • AB-DZ-EC7: Adviseren van de klanten m.b.t. de verzorging van hun dier - 7A Klanten begeleiden en advies geven tijdens de consultaties - 7B Klanten aangepast diergeneeskundig materiaal verstrekken - 7C Begeleiden van klanten bij het ontslaan van patiĆ«nten.
Toelichting:
Studenten kunnen waarnemen hoe runderen reageren en kunnen hierop veilig anticiperen. Studenten gaan bij praktische opdrachten steeds preventief aan veiligheid denken. Studenten kunnen op een melkveebedrijf productiecijfers verzamelen rond voeding, huisvesting, gezondheid, productie en vruchtbaarheid. Studenten kunnen de verschillende productiestappen bij het maken van krachtvoer aangeven en deze bespreken. Studenten kunnen een functionele pedicure uitvoeren bij rundvee. Studenten kunnen een rantsoenberekening maken voor een melkkoe. Studenten kunnen de verkoopswaarde bepalen van een koe.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Eigen nota's/ Bedrijfsbezoeken

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
03291081
Code:
03291081
Vakcoördinator:
Dirk Vermeiren
Semester:
2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands