Netwerkmanagement (2006-2007)

NETWORK MANAGEMENT Deze cursus is gebaseerd op Microsoft Official Curriculum MOC 2596 Managing Microsoft Systems Management Server 2003 : Installing a primary SMS site Using SMS Diagnostic Tools Discovering and installing clients Collecting hardware and software inventory Reporting Distributing software Using SMS Installer Remotely supporting computers

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 05. Leiding geven
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Gegevens behandelen.
 • C02 Analyseren.
 • C03 Oplossingen uitwerken.
 • C04 Beheren.
 • C05 Projectmatig werken.
 • C06 Communiceren.
 • C07 Eigen gedrag aanpassen.
 • C08 Kwaliteitsvol handelen.
Toelichting:
Het beheren van grote systemen en netwerken

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • cursus
 • materiaal op leeromgeving
 • materiaal op WWW

B. Verplichte leermiddelen

cursus op J:\dag\celisluc\ Software: Microsoft Systems Management Server te downloaden via MSDN AA, www.academicdownload.be

C. Aanbevolen leermiddelen

MOC 2596B : Managing Microsoft Systems Management Server 2003 Website : www.microsoft.com/smserver/

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum
 • labo en werkcollege

B. Omschrijving

Buiten de contacturen, de software zelf installeren en er veel mee te experimenteren. De essenties van elke module van een MOC-cursus kunnen ingeoefend worden a.h.v. de reviews, en de Student E-learning CD.

A. Types

 • schriftelijk examen
 • mondeling examen

B. Omschrijving

1e zit : schriftelijk 2e zit : mondeling Blijf niet met vragen zitten, stel ze gerust aan je docent.
OA:
02242832
Code:
02242832
Vakcoördinator:
Luc Celis
Semester:
1
Studiepunten:
2
Onderwijstaal:
Nederlands