Project informatica (2006-2007)

Uitdiepen van de kennis van Word, Access en Excel. Analyseren van een bijzonder probleem uit de eigen specialisatie. Opstellen van een structuurschema. Het bijzonder probleem oplossen door een programma te ontwerpen met Excel of Access. Documenteren van het programma d.m.v. een "handleiding voor de leek" in Word.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • AB4 - Een werkeenheid managen - Binnen een werkeenheid is men in staat advies en begeleiding te geven aan medewerkers naar werkplanning, personeels- en investeringsaangelegenheden.
 • AB-DZ-EC3: Uitvoeren van taken aan de balie - 3A Afspraken maken, klanten ontvangen en betalingen regelen - 3B Dieren opnemen in de praktijk.
Toelichting:
Het probleemoplossend denken ontplooien en verdiepen. Het inzicht verwerven in praktijkgebonden computertoepassingen. Het omzetten van eigen inzichten in een probleem naar een begrijpelijke tekst

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Studenten bezitten de volgende competenties: - OA2 Informatica: studenten beheersen de basiskennis van Windows, Word, Excel, Access en kunnen die toepassen om eenvoudige praktijkgerichte problemen op te lossen.

A. Type

 • handboek
 • audiovisueel materiaal
 • materiaal op WWW

B. Verplichte leermiddelen

Roger Frans, Excel 1/3; Geel: Campinia Media vzw, 2002; Roger Frans, Access 1/3; Geel: Campinia Media vzw, 2002; Roger Frans, Word 1/3; Geel: Campinia Media vzw, 2002;

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • groepswerk
 • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • permanente evaluatie
 • individuele taak

B. Omschrijving

OA:
03293021
Code:
03293021
Vakcoördinator:
Willy Borgers
Semester:
2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands