Elektrisch schematekenen (2006-2007)

De cursus behandelt het tekenen van elektrische schema's m.b.v. EPLAN. Een voorbeeldproject wordt stap voor stap uitgewerkt. Deel 1: het tekenen van elektrische schema's
 • tekenen met symbolen uit de symbolenbibliotheek
 • parameterinstellingen
 • genereren van kruisverwijzingen
 • tekenen met macro's
 • nummeren van onderdelen
Het tweede deel behandelt de verwerking van de schema's (engineering):
 • relaiskeuze
 • genereren van klemmen en kabellijsten
 • tekenen en genereren van PLC-overzichtslijsten
 • aanmaken van een inhoudsopgave
 • bewerken van artikelbestanden
 • tekenen en genereren van kast-layouts.

A. Algemene competenties

 • 02. Informatie verwerven en verwerken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C04 Technische dossiers samenstellen.
Toelichting:
De bachelor in ET kan de software (EPLAN) gebruiken om elektrische schema's en bijhorende documenten op de meest efficiënte wijze te tekenen en te genereren. De bachelor in ET kan ideeën in verband met elektrotechnische projecten bespreken, concretiseren en op papier zetten.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

 • Studenten hebben de volgende cursussen/boeken/artikels doorgenomen - Geen
 • Studenten hebben de volgende onderwijsactiviteiten gevolgd - Elektriciteit, 1ET
 • Studenten bezitten de volgende competenties - Basisprincipes i.v.m. veiligheid in elektrische installaties - Basisprincipes i.v.m. automatisering

A. Type

 • cursus
 • materiaal op leeromgeving

B. Verplichte leermiddelen

Mondelaers Eric, 2006, Cursus EPLAN, Niet gepubliceerde cursus, KHKempen, Geel

C. Aanbevolen leermiddelen

Handleiding EPLAN

A. Types

 • begeleide zelfstudie
 • hoorcollege
 • oefenpracticum

B. Omschrijving

A. Types

 • permanente evaluatie
 • aan de computer

B. Omschrijving

OA:
05210296
Code:
05210296
Vakcoördinator:
Eric Mondelaers
Semester:
1
Studiepunten:
2
Onderwijstaal:
Nederlands