Moleculaire biologie labo (2006-2007)

Isoleren van een plasmide en schatten van de plasmide concentratie d.m.v. elektroforese Het uitvoeren van een digest met verschillende restrictie-enzymes en schatten van de grootte van de geknipte fragmenten Blauwwit screening en transformatie van E. coli met pGLO plasmide

A. Algemene competenties

  • 02. Informatie verwerven en verwerken
Toelichting:
Studenten moeten de labo handleiding zelfstandig verwerken en krijgen voor de aanvang van het labo een evaluatie van de doorgenomen informatie

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 08. Teamgericht kunnen werken
  • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
  • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

  • AB1 - Omgaan met levend materiaal - Verantwoord en duurzaam omgaan met levend materiaal of in functie van levend materiaal.
  • AB2 - Technisch, technologisch vaardig zijn - Men heeft kennis over en kan werken met de machines, installaties en technieken die men hedentendage binnen het werkveld gebruikt.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

  • cursus

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • schriftelijk examen
  • permanente evaluatie

B. Omschrijving

De studenten kunnen vragen stellen gedurende de labosessies
OA:
03292581
Code:
03292581
Vakcoördinator:
Lieve Rombouts
Semester:
1
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands