Informatie- en communicatievaardigheid (2006-2007)

A. Algemene competenties

 • 02. Informatie verwerven en verwerken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Begeleider leer- en ontwikkelingsprocessen.
 • C02 Opvoeder.
 • C03 Inhoudelijk expert.
 • C04 Organisator.
Toelichting:
Als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen selecteer je uit de veelheid aan informatie en bestaande materialen (als software) de meest adequate, zinvolle en didactisch verantwoorde materialen voor gebruik in de kleuterklas. Als opvoeder spring je kritisch om met de huidige, nieuwe media en maak je een voor kleuters verantwoorde keuze in materialen, onderwerpen ... Als inhoudelijk expert ben je vaardig in het gebruik van de computer, kan je teksten verwerken, presentaties maken, informatie (en materialen) zoeken (oa op het internet) en er kritisch mee omgaan, geluids- en beeldmateriaal opnemen en bewerken, didactische software kritisch evalueren en gebruiken ... Als organisator slaag je erin de computer op een verantwoorde manier in de klas te brengen, zowel om je eigen werk administratief te ondersteunen als als didactisch verantwoorde keuze in materiaal.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Cursusmateriaal op Toledo

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum
 • begeleide zelfstudie
 • elektronisch leerplatform

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • presentatie
 • permanente evaluatie
 • praktische proef
 • aan de computer

B. Omschrijving

OA:
11267280
Code:
11267280
Vakcoördinator:
Joeri Meynen
Semester:
1+2
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands