Beeldende vaardigheden (2006-2007)

De inhoud omvat de volgende onderwerpen : Op eigen niveau : * opdrachten gericht naar het in beeld brengen van een idee. * zoektocht naar: suggestieve assemblagematerialen, originele dragers. * verdere uitdieping van de mogelijkheden met nieuwe en reeds gekende technieken, gebruik van hulpmiddelen, combinatietechnieken * het vervaardigen van educatief materiaal voor kleuters. * kijken naar hedendaagse kunst. Op kleuterniveau : * verder onderzoek naar mogelijke technieken met kleuters. * aanbod van originele dragers.

A. Algemene competenties

 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Begeleider leer- en ontwikkelingsprocessen.
 • C03 Inhoudelijk expert.
 • C04 Organisator.
 • C05 Innovator-onderzoeker.
 • C10 Cultuurparticipant.
Toelichting:
§1Vakgerichte competentie 'beschouwen' * de verworven competenties van het eerste jaar verder uitdiepen. §1Vakgerichte competentie 'creëren / creativiteit' * de verworven competenties van het eerste jaar verder uitdiepen. * het hoofdaccent ligt op het zelf uitdenken en uitvoeren van een concept. §1Als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen * kun je een ontwikkelingsbevorderende leeromgeving realiseren, o.a. het ontwikkelen van educatief materiaal.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

* cursus en notities van de docent. * occasioneel informatie langs actueel kunstaanbod en kunsttijdschriften.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum
 • begeleide zelfstudie

B. Omschrijving

* werkcollege (doesessies) * zelfstandig werk: taken, zelfstudie (bibliotheek, theater, musea, film,...) * hoorcollege

A. Types

 • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
11260741
Code:
11260741
Vakcoördinator:
Ellen Decock
Semester:
1+2
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands