ontwerpen elektriciteit (2006-2007)

Studie van een verlichtingsuitrusting van een gebouw: fotometrische grootheden, berekenen van een verlichtingsopstelling d.m.v. catalooggegevens, berekenen van een verlichting d.m.v. een softwareprogramma (Dialux). Studie van een vermogenelektronisch gestuurde aandrijving. Interpretatie van het regelgedrag. Studie van een door de studenten aan te brengen onderwerp.

A. Algemene competenties

  • 01. Op een wetenschappelijke wijze kunnen denken en handelen
  • 02. Kunnen omgaan met complexe problemen
  • 03. Beschikken over het vermogen tot oordeelsvorming in een onzekere context

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 01. Kunnen gebruiken van methoden en technieken in onderzoek

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
De studenten kunnen op verantwoorde wijze de samenstelling van een verlichtingsinstallatie berekenen. De studenten kunnen zinnig redeneren over de factoren die belangrijk zijn voor een technisch verantwoorde maar ook menselijk aangename verlichting. De studenten kunnen in grote lijnen een aandrijfopstelling berekenen en technisch onderbouwd redeneren over afregelproblemen bij een aandrijving.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Basiskennis van elektrische installatietechniek en van verlichtingskunde.

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Aangepaste softwarepakketten. Gebruik van en verwijzingen naar interessante websites.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • oefenpracticum

B. Omschrijving

A. Types

  • permanente evaluatie
  • aan de computer

B. Omschrijving

De docent geeft een theoretische inleiding. De studenten voeren de opdrachten uit, waarbij de docent assisteert om problemen te helpen oplossen.
OA:
03201610
Code:
03201610
Vakcoördinator:
Vic Jacobs
Semester:
2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands