Biotechnologie labo (2006-2007)

In het Labo Biotechnologie wordt gewerkt rond de bakkersgistfermentatie en rond enzymen (= fermentatieproducten). De bakkersgistfermentatie wordt uitgevoerd in een fermentor op laboschaal. In deze proef ligt de nadruk op het meten en regelen van het fermentatieproces. Er worden off-line analyses uitgevoerd naast de on-line metingen die automatisch gebeuren. De werking van verschillende regelkringen voor zuurstof, pH, temperatuur wordt in de praktijk getoetst. Voor wat betreft enzymen wordt concreet de invloed nagegaan van pectinase op de sapopbrengst bij de productie van appelsap. Er worden verschillende reeksen van testen uitgevoerd, waarin telkens één parameter die invloed heeft op de werking van het enzym, gevarieerd wordt. Zo wordt appelsap geproduceerd bij een variërende incubatietijd, incubatietemperatuur of concentratie van het enzym.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken

C. Beroepsspecifieke competenties

 • AB1 - Omgaan met levend materiaal - Verantwoord en duurzaam omgaan met levend materiaal of in functie van levend materiaal.
 • AB2 - Technisch, technologisch vaardig zijn - Men heeft kennis over en kan werken met de machines, installaties en technieken die men hedentendage binnen het werkveld gebruikt.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • cursus

B. Verplichte leermiddelen

Van campenhout, Leen. (2007) Handleiding project fermentatie. Niet-uitgegeven cursus, KHKempen, Geel.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • labo en werkcollege
 • groepswerk
 • projectwerk

B. Omschrijving

A. Types

 • permanente evaluatie
 • paper/werkstuk

B. Omschrijving

OA:
03293071
Code:
03293071
Vakcoördinator:
Leen Van Campenhout
Semester:
2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands