PLC 2 (2006-2007)

 • Analoge signaalverwerking
 • Woordverwerking
 • Omvormen van getalformaten
 • Databouwstenen (DB's)
 • Directe en indirecte adressering
 • Functieblokken (FB's)
 • Geparametreerde functies
 • Organisatiebouwstenen
 • Systeeminstellingen
 • Projectaanpak
 • A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling

  B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 08. Teamgericht kunnen werken
  • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

  C. Beroepsspecifieke competenties

  • C01 Assisteren bij de ontwikkeling van elektrotechnische systemen.
  • C02 Elektrotechnische systemen testen.
  • C03 Elektrotechnische systemen beproeven.
  • C11 Elektrotechnische systemen operationeel houden.
  Toelichting:
  • De bachelor elektromechanica kan combinatorische en sequentiële problemen herkennen, schematiseren, en een werkend programma opstellen.
  • De bachelor elektromechanica kan fouten in een programma opzoeken en verhelpen.
  • De bachelor elektromechanica kan analoge signalen inlezen, opslaan en verwerken in de PLC.
  • De bachelor elektromechanica kan de programmeersotfware vaardig gebruiken.
  • De bachelor elektromechanica kan op een gestructureerde wijze een PLC-programma schrijven.

  A. Volgtijdelijkheid

  B. Competenties

  Studenten hebben de volgende cursussen/boeken/artikels doorgenomen:

  • Basiscursus PLC
  Studenten hebben de volgende onderwijsactiviteiten gevolgd:
  • PLC basis
  Studenten bezitten de volgende competenties:
  • Programmeertechnieken van de PLC
  • Combinatorische en sequentiële programma's schrijven

  A. Type

  • cursus
  • materiaal op leeromgeving
  • materiaal op WWW

  B. Verplichte leermiddelen

  cursus PLC
  • deel 1: basis
  • deel 2: oefeningen
  • deel 3: grafcet
  • case studies

  C. Aanbevolen leermiddelen

  A. Types

  • labo en werkcollege

  B. Omschrijving

  A. Types

  • permanente evaluatie
  • praktische proef

  B. Omschrijving

  OA:
  05210330
  Code:
  05210330
  Vakcoördinator:
  Frank Peeters
  Semester:
  1+2
  Studiepunten:
  2
  Onderwijstaal:
  Nederlands