Programmeerbare systemen (2006-2007)

Algemene structuur in VHDLBeschrijving van combinatorische logica. Beschrijving van een eenvoudige combinatorische schakeling. Entity std_logic Mode Type Architectuurblok Gestructureerde beschrijving van een ontwerp Beschrijving van een 4 bit fulladder Hierarchy van het ontwerp Packages Syntax packages Concatenatie operator Generate statement Process statement IF THEN ELSE stuctuur CASE WHEN ELSE WITH SELECT De beschrijving van sequentiële logica in VHDL Seriële communicatie VGA Interface S/PDIF Interface PWM

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 05. Leiding geven
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Assisteren bij de ontwikkeling van elektronische-ICT systemen.
 • C02 Elektronische-ICT systemen testen.
 • C03 Elektronische-ICT systemen beproeven.
 • C04 Technische dossiers samenstellen.
 • C05 De technische aspecten van een productieproces controleren.
Toelichting:
- De bachelor in elektrotechniek kan het logische schema, de logische vergelijking, de waarheidstabel en het tijdsdiagramma herkennen, uitleggen en omzetten naar een andere vorm waarbij hij het bekomen resultaat kritisch controleert en eventueel corrigeert. - De bachelor in elektronica-ICT kan een sequentiele schakelingen afleiden en omzetten naar een eenvoudige vorm met oog voor het economische aspect waarbij hij het bekomen resultaat kritisch controleert en eventueel corrigeert - De bachelor in elektronica-ICT kan de verschillende programmeerbare componenten herkennen en het nut van de verschillende componenten communiceren. Hij kan er ontwerpen mee maken en ze omzetten naar een andere vorm waarbij hij het resultaat kritisch controleert en eventueel corrigeert. - De bachelor in elektronica-ICT kan een gegeven digitaal digitaal probleem voorbereiden en structureren waarbij hij de complexe probleemsituatie analyseert. Hij kan stap voor stap een oplossing opstellen Hij kan met behulp van eigen gekozen programmeerbare componenten een schakeling ontwerpen waarbij hij de gegeven probleemsituatie creatief en op een zo goedkoop mogelijk wijze oplost. Hij kan de bekomen oplossing kritisch onderzoeken, uitgebreid testen en eventueel corrigeren. - De bachelor in elektronica-ICT kan een gegeven praktisch probleem voorbereiden en structureren waarbij hij de complexe probleemsituatie analyseert. Hij kan stap voor stap een oplossing opstellen. Hij kan met behulp van de flipflop als hoofdcomponent een schakeling ontwerpen waarbij hij de gegeven probleemsituatie creatief en op een zo goedkoop mogelijk wijze oplost. Hij kan de bekomen oplossing kritisch onderzoeken, uitgebreid testen en eventueel corrigeren.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Studenten hebben de volgende cursussn gevolgd - digitale systemen 1 Studenten hebben de volgende onderwijsactiviteiten gevolgd digitale systemen 1 Studenten bezitten de volgende competenties -verworven in digitale systemen1

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Ontwerp van digitale systemen in VHDL

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • oefenpracticum

B. Omschrijving

A. Types

 • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
05210302
Code:
05210302
Vakcoördinator:
Luc Friant
Semester:
1+2
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands