voedselveiligheid (2006-2007)

Voedselketen Wetgevend kader Gevaren van levensmiddelen Goede Hygiƫnische praktijken Productbeheer HACCP Normen en systemen ISO 9000 Kwaliteitsdocumenten BRC en andere systemen ISO 22000 Toepassingen: Flandria, OVOCOM, Certus, IKM, ...

A. Algemene competenties

  • 01. Op een wetenschappelijke wijze kunnen denken en handelen
  • 03. Beschikken over het vermogen tot oordeelsvorming in een onzekere context

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 06. Kunnen samenwerken in een multidisciplinaire omgeving

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
De studenten kunnen de voedselketen en de interacties tussen de verschillende actoren beschrijven. De studenten kunnen de kernelementen van de relevante wetgeving bespreken. De studenten ontwikkelen een visie op de voedselveiligheid en de belangrijke invloedsfactoren voor veilig voedsel. De studenten kunnen een HACCP plan lezen en de belangrijkste elementen aangeven. De studenten kunnen een HACCP plan opstellen. De studenten kunnen de verschillende kwaliteitssystemen beschrijven en de krachtlijnen synthetiseren. De student toont inzicht in de noodzaak, de opbouw, de toepassingen en beperkingen van systemen en normen voor kwaliteit en veiligheid. De student kan een nieuw of onbekend systeem globaal beschrijven en beoordelen naar opbouw en inhoud.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

  • cursus
  • materiaal op leeromgeving

B. Verplichte leermiddelen

Claes Johan, 2004, Voedselveiligheid. Niet gepubliceerde cursus, KHKempen, Geel (afdruk van presentaties).

C. Aanbevolen leermiddelen

Voorbeelden van HACCP plannen uit de voedingsindustrie Video's over hygiƫne, HACCP en ISO normering (beschikbaar in de mediatheek). C. Quittet en H. Nelis, 1999. HACCP voor KMO en vakman. Les Presses Agronomiques de Gembloux, Gembloux

A. Types

  • hoorcollege
  • groepswerk

B. Omschrijving

De student maakt in een HACCP team een (deel van een) HACCP plan op.

A. Types

  • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
03203092
Code:
03203092
Vakcoördinator:
Johan Claes
Semester:
1+2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands