Religie, zingeving en levensbeschouwing (2006-2007)

De cursus onderzoekt de mogelijkheden en het statuut van (zelf)reflectie als een spiegel die ons tegelijk een spiegel voorhoudt. Dergelijke vorm van reflectie fungeert als de 'open plek in een woud' (Hölderlin) waarbinnen we ons bewust (kunnen) worden van het eigen onderscheidingsvermogen alsook van de basisonderscheidingen binnen de 'cultural mainstream'. Het bevoorrecht uitgangspunt hierbij is het 'geluk om het geluk van de ander'. Het vermogen tot het innemen van het gezichtspunt van de minder fortuinlijke en gefortuneerde medemens leidt vervolgens tot relativering van een vrijheidsbenadering uitsluitend gericht op verworven rechten, ten voordele van sociale gelijkheidsaspiraties en oog voor het grotere geheel 'tout court'. Meer algemeen worden gewezen op de mogelijkheid tot het niet steeds vasthouden aan en zelfs het systematisch in vraag stellen van de eigen verwachtingen om uiteindelijk te constateren dat dit laatste gelijk staat met (de bereidheid tot) 'leren', ook voor wat betreft levensvragen in het algemeen...

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • AB1 - Omgaan met levend materiaal - Verantwoord en duurzaam omgaan met levend materiaal of in functie van levend materiaal.
 • AB-DZ-EC1: Controle op en behoud van een gezonde en veilige werkomgeving - 1A Behoud en controle van een gezonde en veilige werkomgeving - 1B Het gebruik van standaardprocedure m.b.t. de gezondheid en veiligheid van de medewerkers.
 • AB-DZ-EC2: Ontwikkelen van vaardigheden en onderhouden van goede sociale contacten op de werkvloer - 2A Persoonlijke vaardigheden gebruiken en ontwikkelen - 2B Sociale contacten onderhouden met medewerkers en klanten.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Geen specifieke voorkennis vereist,

A. Type

 • cursus
 • materiaal op WWW

B. Verplichte leermiddelen

Bart Staes, 2007, niet-gepubliceerde syllabus, KH Kempen. Referentiewebsite: www.actualiteit.org.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • groepswerk
 • elektronisch leerplatform

B. Omschrijving

A. Types

 • mondeling examen
 • open boek

B. Omschrijving

OA:
03293010
Code:
03293010
Vakcoördinator:
Bart Staes
Semester:
2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands