Opvoedkundige Wetenschappen (spec.) (2006-2007)

De cursus opvoedkundige wetenschappen specifiek deel brengt inzicht in het Vlaamse zorgbeleid voor onderwijs. Dit vak staat ook stil bij alternatieve onderwijssystemen en behandelt het Europese onderwijs. Onderwijsvernieuwing krijgt ook een plaats in dit opleidingsonderdeel.

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
De studenten verwerven inzicht in het Vlaamse zorgbeleid voor onderwijs. De studenten verwerven inzicht in alternatieve onderwijssystemen. De studenten verwerven inzicht in het Europese onderwijs. De studenten verwerven inzicht in onderwijsvernieuwing. De studenten hanteren een eigen opvoedingsstijl- en visie. De cursus opvoedkundige wetenschappen specifiek deel voldoet aan volgende basiscompetenties (cfr. basiscompetenties voor de leraar secundair onderwijs groep 1 (maart 1998): -de leraar als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen -de leraar als opvoeder -de leraar als innovator-onderzoeker -de leraar als lid van een schoolteam -de leraar als partner van ouders/verzorgers -de leraar als partner van externen

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Studenten hebben de volgende cursussen/boeken/artikels doorgenomen: Deze cursus bouwt op de didactische en pedagogische kennis uit het eerste en het tweede jaar verder. Studenten hebben de volgende onderwijsactiviteiten gevolgd: Deze cursus bouwt op de didactische en pedagogische kennis uit het eerste en het tweede jaar verder. Studenten bezitten volgende competenties: Deze cursus bouwt op de didactische en pedagogische kennis uit het eerste en het tweede jaar verder.

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

- Peeters Inge, 2004. Cursus opvoedkundige wetenschappen specifiek deel derde jaar. Niet-gepubliceerde cursus. KHKempen, Turnhout. Van de Plas Ilse, 2004. Cursus opvoedkundige wetenschappen specifiek deel derde jaar. Niet-gepubliceerde cursus. KHKempen, Turnhout. - Elementaire didactische werken (boeken, tijdschriften, video’s, websites, organisaties, ...) - Eigen nota’s van studenten

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege
  • oefenpracticum
  • groepswerk
  • begeleide zelfstudie

B. Omschrijving

A. Types

  • schriftelijk examen
  • mondeling examen
  • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
10253020
Code:
10253020
Vakcoördinator:
Inge Peeters
Semester:
2
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands