Meettechniek lab (2006-2007)

 • Temperatuuropnemers en hun omvormers
 • Verplaatsingsopnemers
 • Drukopnemers
 • Niveaumetingen
 • Naderingsschakelaars
 • Normen, symbolen en schemas

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Assisteren bij de ontwikkeling van elektrotechnische systemen.
 • C02 Elektrotechnische systemen testen.
 • C03 Elektrotechnische systemen beproeven.
 • C04 Technische dossiers samenstellen.
 • C05 De technische aspecten van een productieproces controleren.
 • C06 De technische aspecten van een productieproces afregelen.
 • C07 De technische aspecten van een productieproces configureren.
 • C08 Zelfstandig de technische aspecten van een productieproces opvolgen.
 • C09 Zelfstandig elektrotechnische systemen installeren.
 • C10 Zelfstandig elektrotechnische systemen in bedrijf stellen.
 • C11 Elektrotechnische systemen operationeel houden.
 • C12 Onderhoudsproblemen in elektrotechnische systemen opvolgen.
 • C13 Onderhoudsproblemen in elektrotechnische systemen oplossen.
Toelichting:
 • De bachelor in elektromechanica kan meet-en regelsytemen aansluiten/ afregelen/ in bedrijf nemen.
 • De bachelor in elektromechanica kan meet-en regelsytemen uittesten en de nauwkeurigheid meten.
 • De bachelor in elektromechanica kan onderhoudsproblemen in m-en r-systemen vastlstellen en verhelpen

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

 • Studenten hebben de volgende cursussen/boeken/artikels doorgenomen - Geen
 • Studenten hebben de volgende onderwijsactiviteiten gevolgd - Procesmetingen
 • Studenten bezitten de volgende competenties - zie onderwijsactiviteiten

A. Type

 • cursus
 • materiaal op leeromgeving
 • materiaal op WWW

B. Verplichte leermiddelen

F. Peeters, 2005, Meettechniek Lab. Niet gepubliceerde cursus, KHKempen Geel, p.150

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • oefenpracticum
 • groepswerk
 • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • permanente evaluatie
 • praktische proef

B. Omschrijving

OA:
05210293
Code:
05210293
Vakcoördinator:
Kris Devocht
Semester:
1+2
Studiepunten:
1
Onderwijstaal:
Nederlands