Bewegingsapparaat en bewegingsleer (2006-2007)

De cursus bestudeert achtereenvolgens de bouw van het bovenste lidmaat, het onderste lidmaat en de wervelzuil, telkens volgens hetzelfde stramien : eerst de osteologie en artrologie, daarna de myologie, en tenslotte de bewegingen die in de tussenliggende gewrichten plaatsgrijpen.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C02 De orthopedisch technoloog kan de patiënt en een bestaande orthopedische voorziening evalueren, de therapeutische waarde ervan inschatten en uit het gamma orthopedische voorzieningen een geargumenteerde en verantwoorde keuze maken.
 • C03 De orthopedisch technoloog kan op een adequate wijze samenwerken en overleg plegen in een multidisciplinair team.
 • C05 De orthopedisch technoloog kan op een adequate wijze meewerken aan toegepast wetenschappelijk onderzoek.
 • C06 De orthopedisch technoloog kan op een adequate wijze informatie verzamelen en verwerken.
Toelichting:
Studenten kunnen de wetenschappelijke termen met betrekking tot het bewegingsapparaat analyseren naar betekenis. Studenten kunnen botuitsteeksels, pezen en spieren op het menselijk lichaam benoemen met hun wetenschappelijke naam. Studenten kunnen de oorsprong en aanhechting van spieren exact toewijzen. Studenten kunnen spiergroepen opsommen en schematisch uittekenen naar ligging, functie en classificatie. Studenten kunnen de bewegingen die spieren uitvoeren vanuit anatomische houding zelfstandig beredeneren. Studenten kunnen de begrippen van de bewegingsleer toepassen in een concrete situatie. Studenten kunnen de karakteristieken van de bewegingen in de verschillende gewrichten formuleren met de correcte wetenschappelijke termen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

De student dient niet over specifieke voorkennis uit het middelbare onderwijs of het gevolgde studietraject te beschikken. De student kan ruimtelijk denken, heeft regelmaat bij het studeren en vindt volgehouden inspanningen op studiegebied evident.

A. Type

 • cursus
 • audiovisueel materiaal
 • materiaal op leeromgeving
 • handboek

B. Verplichte leermiddelen

COELHO, 2003. Zakwoordenboek der Geneeskunde. Zevenentwintigste geheel herziene druk, Doetinchem, Elsevier Gezondheidszorg, 937p JANSSENS, K., 2006. Anatomie van het bewegingsapparaat : Inleiding en osteologie bovenste lidmaat. Niet gepubliceerde cursus, Geel, KHKempen. JANSSENS, K., 2006. Anatomie van het bewegingsapparaat : Artrologie bovenste lidmaat. Niet gepubliceerde cursus, Geel, KHKempen. JANSSENS, K., 2006. Anatomie van het bewegingsapparaat : Myologie bovenste lidmaat. Niet gepubliceerde cursus, Geel, KHKempen. JANSSENS, K., 2006. Anatomie van het bewegingsapparaat : Bewegingsleer. Niet gepubliceerde cursus, Geel, KHKempen. JANSSENS, K., 2006. Anatomie van het bewegingsapparaat : Osteologie onderste lidmaat. Niet gepubliceerde cursus, Geel, KHKempen. JANSSENS, K., 2006. Anatomie van het bewegingsapparaat : Artrologie onderste lidmaat. Niet gepubliceerde cursus, Geel, KHKempen. JANSSENS, K., 2006. Anatomie van het bewegingsapparaat : Myologie onderste lidmaat. Niet gepubliceerde cursus, Geel, KHKempen. JANSSENS, K., 2006. Anatomie van het bewegingsapparaat : Osteologie wervelzuil . Niet gepubliceerde cursus, Geel, KHKempen. JANSSENS, K., 2006. Anatomie van het bewegingsapparaat : Artrologie wervelzuil. Niet gepubliceerde cursus, Geel, KHKempen. JANSSENS, K., 2006. Anatomie van het bewegingsapparaat : Myologie wervelzuil. Niet gepubliceerde cursus, Geel, KHKempen. JANSSENS, K., 2007. Anatomie van het bewegingsapparaat : Werktekeningen myologie. Niet gepubliceerde cursus, Geel, KHKempen.

C. Aanbevolen leermiddelen

Keuze uit: CALAIS-GERMAIN, Blandine. 2005. Anatomie van de beweging. Eerste druk, Houten, Bohn Stafleu Van Loghum, 270p SCHUENKE, M.; SCHULTE, E.; SCHUMACHER, U., 2005. Prometheus deel 1 : Algemene anatomie en bewegingsapparaat. Eerste druk, Houten, Bohn Stafleu Van Loghum, 557p PUTZ, R.; PABST, R., 2006. Sobotta Atlas van de menselijke anatomie deel 1 : Hoofd, hals, bovenste extremiteit. Derde druk, Houten, Bohn Stafleu Van Loghum, 431p PUTZ, R.; PABST, R., 2006. Sobotta Atlas van de menselijke anatomie deel 2 : Romp, organen, onderste extremiteit. Derde druk, Houten, Bohn Stafleu Van Loghum, 399p

A. Types

 • hoorcollege
 • begeleide zelfstudie

B. Omschrijving

Studenten oefenen tijdens de hoorcolleges de terminologie en bouw van de anatomische structuren in tijdens het begeleid tekenen van anatomische schetsen.

A. Types

 • schriftelijk examen

B. Omschrijving

OA:
06022580
Code:
06022580
Vakcoördinator:
Koen Janssens
Semester:
1
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands