Fysica uitdieping (2006-2007)

 • Uitbreiding elektriciteit, elektromagnetisme, trillingen en golven
 • Wisselstromen
 • Vaste stof fysica
 • Thema's naar keuze: Quantumfysica (zeer elementair: enkel de concepten), Astronomie en kosmologie (Evolutie van een ster - Quasars - Wat was er voor de oerknal?- Toekomst van het heelal - Zijn wij alleen in het heelal? ), ...
 • Vakdidactiek
 • ...

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
De doelen, geformuleerd bij het vak fysica, worden verder ingeoefend.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

We verwachten van je een brede interesse voor het vak fysica. Je bent gemotiveerd om je achtergrondkennis en didactische capaciteiten te verruimen.

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

 • Cursus docent
 • Naslagwerken van docent
 • Bibliotheek/vakbibliotheek
 • Notities door studenten

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • begeleide zelfstudie

B. Omschrijving

Zie fysica. Er wordt nog meer nadruk gelegd op zelfstandig werk en ICT.

A. Types

 • permanente evaluatie

B. Omschrijving

PE: 100% 3de examenperiode: Taak
OA:
11261620
Code:
11261620
Vakcoördinator:
Rudi Van Den Bempt
Semester:
1+2
Studiepunten:
6
Onderwijstaal:
Nederlands