Dienstenaanbod (2006-2007)

- De student is in staat om op systematische wijze zijn weg te vinden binnen de voorzieningen van de (sociale) gezondheidszorg. - De student kan diverse relevante bronnen raadplegen. - De student kent de structuur van de gezondheids- en welzijnszorg in Vlaanderen en kan de hoofdlijnen situeren in de verschillende bestuursniveaus; - De student heeft oog voor de specifieke problemen van zieken, gehandicapten of mensen met zelfredzaamheidsverlies en kan het aanbod vinden aan bijstand en informatie - De student begrijpt de sociale impact van ziek worden en ziek zijn, maar kan tegelijkertijd ook de impact van maatschappelijke structuren duiden op de gezondheid - De student kan deze kennis toepassen in een casus.

A. Algemene competenties

 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C06 Verpleegkundige zorg verlenen vanuit wetenschappelijk en juridisch perspectief.
 • C07 Relevante gegevens verzamelen over het cliëntsysteem in de verpleegkunde.
 • C08 Verpleegproblemen identificeren en onderscheiden.
 • C09 Doelstellingen formuleren en zorgplan opstellen, afgestemd op het cliëntsysteem en op het zorgsysteem.
 • C10 Verpleegkundige handelingen verantwoord uitvoeren.
 • C11 De resultaten van de zorgverlening evalueren en bijsturen.
 • C12 Effectief schriftelijk en mondeling rapporteren.
 • C14 De zorg organiseren en coördineren op micro- en mesoniveau.
 • C21 Open staan voor diversiteit in de samenleving.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

eindcompetenties tweede jaar verpleegkunde basisopleiding

A. Type

 • handboek
 • cursus
 • materiaal op WWW
 • Andere: casuistiek

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

- Holstvoogd Ruud: Maatschappelijk werk is meer, uitvoering en organisatie, basisleerboek maatschappelijk werk, , Alphen aan den Rijn - Samson, 157 Blz. 1985 - SNELLEN Ad, Basismodel voor methodisch hulpverlenen in het maatschappelijk werk, Uitgeverij Couthino, Bussum, 2002, 381 p. - Sprangers, Ann: Leren en werken als maatschappelijk assistent - Uitgeverij Garant, 111Blz. - p. 53 - 73 - VLAEMINCK Hilde, Social Casework in de 21° eeuw - Een praktisch handboek voor kwaliteitsvol hulpverlenen, , Kluwer uitgeverij, 255p., 2002 - JAGT, Taakgerichte hulpverlening in social case-work, Born Stafleu Van Loghum 209p. 2004

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum
 • stage

B. Omschrijving

A. Types

 • mondeling examen
 • praktische proef

B. Omschrijving

OA:
03295301
Code:
03295301
Vakcoördinator:
Dirk Van Gestel
Semester:
1
Studiepunten:
2
Onderwijstaal:
Nederlands