Medische registratie (2006-2007)

- De in de Belgische ziekenhuizen gangbare verschillende registratiesystemen (MKG, MVG, MPG, MFG) (theorie) - De inhoud, het belang en de methodiek van de MVG-registratie. (theorie) - De inhoud, het belang en de methodiek van de MKG-registratie (theorie) - Codeeroefeningen en praktijkstudie, cases.

A. Algemene competenties

 • 02. Informatie verwerven en verwerken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C04 Gepast handelen in beroepsspecifieke situaties.
Toelichting:
Studenten kunnen het belang aantonen van MKG en MVG. Studenten kunnen aan de hand van ontslagbrieven codeeroefeningen maken, met behulp van het ICD-9-CM codeerhandboek.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Goede kennis van de medische terminologie is vereist.

A. Type

 • cursus
 • Andere: Codeerboek

B. Verplichte leermiddelen

Van Miert Monique, Cursus medische terminologie (eerste jaar) en medische wetenschappen (2de jaar) - Drie-delige cursus medische registratie (+ bijlagen) (door gastdocent, An De Grave, samengesteld) deel I: inleidend: de medische registratiesystemen (+ bijlage deel I,1 en I,2) deel II: de minimale verpleegkundige gegevens (MVG) (+ bijlagen II,1-5) deel III: de minimale klinische gegevens (MKG) (+ bijlage III,1) - Codeeroefeningen en verbetersleutel - ICD-9-CM codeerhandboek (door het departement ter beschikking gesteld) - Medisch zakwoordenboek Bibliografie: * Brochure "Richtlijnen voor de registratie van de M.V.G.", K.B. van 14/8/87, gewijzigd 25/8/87 en 11/12/87, versie februari 1999, Ministerie van Volksgezondheid. * Brochure " Richtlijnen voor de registratie van de M.K.G.", K.B. van 06/12/94, versie februari 1999, Ministerie van Volksgezondheid. * Codeerrichtlijnen en codeeradviezen, uitgegeven door Ministerie van Volksgezondheid 2003.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum
 • groepswerk

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • open boek

B. Omschrijving

Monitoraat op afspraak
OA:
08270470
Code:
08270470
Vakcoördinator:
Monique Van Miert
Semester:
1
Studiepunten:
4
Onderwijstaal:
Nederlands