ecologie (2006-2007)

Inleiding tot ecologie en biosfeer Gedragsecologie Populatie-ecologie Gemeenschapsecologie Ecosystemen Natuurbehoud en Natuurontwikkeling

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 09. Een ingesteldheid hebben tot levenslang leren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

  • C01 Systematische kennis hebben van de kernelementen van een discipline.
  • C03 Begrip hebben van de structuur van het vakgebied en samenhang met andere vakgebieden.
Toelichting:
De basisbegrippen van de ecologie verwerven, zowel in het Nederlands als in het Engels

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Basis plantkunde, dierkunde, bodemkunde en fysica en chemie

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Handboek: Campbell,N.A. en Reece, J.B.,2005. Biology. London , Pearson. 1231pp. (hoofdstukken 50 tot 55) Power point presentations

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • mondeling examen

B. Omschrijving

Studenten kunnen tijdens de les vragen stellen en afspraken maken voor verduidelijking. E-mails van studenten krijgen binnen de 2 dagen zeker een antwoord.
OA:
03201890
Code:
03201890
Vakcoördinator:
Dirk De Roose
Semester:
2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands