netwerken (2006-2007)

-Inleiding lokale netwerken -Netwerk media +Koper, +Optisch +Draadloos + Kabeltesten -Data link laag +Ethernet, +Fast Ethernet, +Gigabit Ethernet , +10Gigabit Ethernet -Netwerklaag +IP frame +ARP, +RARP, +ICMP, +Fragmentatie +Subnetnetting +IPv6 -Transportlaag +TCP +UDP -Applicatielaag -Configuring Routers, +RIP, +Cisco IOS, +CDP, +ACL's -Analyseren en oplossen van problemen

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 04. Vermogen tot kritische reflectie
 • 06. In teamverband werken
 • 07. Verantwoordelijkheid opnemen
 • 08. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 09. Een ingesteldheid hebben tot levenslang leren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 01. Een onderzoekende houding hebben met inbegrip van een appreciatie van de onzekerheid, de ambiguïteit en de grenzen van de kennis
 • 02. Kennis hebben van onderzoeksmethoden en -technieken en deze adequaat kunnen toepassen
 • 03. In staat zijn om de relevante data te verzamelen die de oordeelsvorming over maatschappelijke, wetenschappelijke en ethische vraagstukken kunnen sturen

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Systematische kennis hebben van de kernelementen van een discipline.
 • C02 Gedetailleerde kennis hebben, geïnspireerd door de nieuwste ontwikkelingen van de discipline.
 • C03 Begrip hebben van de structuur van het vakgebied en samenhang met andere vakgebieden.
Toelichting:
De student kan: - het OSI model beschrijven - het mechanisme van Ethernet beschrijven - set up TCP/IP settings - set up dial in - ATM beschrijven - de verschillen tussen repeater, hub, bridge, swith, routers beschrijven - de voordelen van een Virtual LAN's beschrijven - netwerk software als: SNMP, DNS, DHCP, SMTP, POP, IMAP duiden

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • handboek
 • audiovisueel materiaal
 • materiaal op leeromgeving
 • materiaal op WWW

B. Verplichte leermiddelen

Cisco Network Academy leeromgeving CCNA 1 + 2

C. Aanbevolen leermiddelen

CCNA 1 and 2 Companion Guide, Revised (Cisco Networking Academy Program) 3rd Edition Cisco Systems, Inc. ISBN13: 9781587131509

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum
 • groepswerk
 • elektronisch leerplatform

B. Omschrijving

A. Types

 • mondeling examen
 • praktische proef
 • meerkeuzevragen

B. Omschrijving

OA:
03200342
Code:
03200342
Vakcoördinator:
Vic Van Roie
Semester:
1
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands