Reflectievaardigheid (2006-2007)

Tijdens dit opleidingsonderdeel werken we aan zelfsturing en zelfstandig leren. Je leert in het tweede jaar van je opleiding: je eigen leren zelfstandig te sturen, kritische te reflecteren op de opleiding en gerichte suggesties voor bijsturing doen, begeleid te reflecteren op de beroepspraktijk vanuit inzicht in beroepscompetenties en geschikte oplossingen te vinden.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C05 Innovator-onderzoeker.
 • C07 Lid van schoolteam.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • cursus

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • discussieseminarie
 • Andere: leergroep

B. Omschrijving

De leergroep is een groeperingsvorm van 15 a 20 studenten. Deze groep werkt samen in halve leergroepen of in de gehele leergroep. Er vinden ook supervisie sessies plaats met een 4-tal studenten.

A. Types

 • mondeling examen
 • Andere: Presentatie van het portfolio

B. Omschrijving

OA:
11267340
Code:
11267340
Vakcoördinator:
Mieke Van Camp
Semester:
1+2
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands