Perinatologie (2006-2007)

Respiratoir stelsel: - De normale ademhaling - Transiënte tachypnoe van de pasgeborene - Respiratory distress syndrome - Pneumothorax - Apnea - Meconiumaspiratie Gastro-intestinaal stelsel: - Gastro-oesophagale reflux - Pyloorhypertrofie - Slokdarmatresie - Necrotische enterocolitis - Meconiumileus - Hernia diafragmatica - Ziekte van Hirschsprung - Omphalocoele en gastroschisis Neurologie: - Microcephalie - Craniosynostose - Anencephalie - spina bifida - Hydrocephalie - Geboortetrauma - Neonatale convulsies Neonatale infecties: - Neonatale ooginfecties - Borstabces - Neonatale sepsis en meningitis

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

  • C06 De vroedvrouw heeft expliciete aandacht voor het belang en de betekenis van natuurlijke fysiologische processen tijdens de zwangerschap, de bevalling en de postnatale periode. Het is haar opdracht deze op een adequate wijze te beschermen, te observeren, te analyseren en het verdere verloop ervan in te schatten.
Toelichting:
De student heeft kennis en inzicht over de neonatale gezondheidsproblemen die zich kunnen voordoen na de geboorte. De student kan de zieke en risico-neonatus opvangen, zijn toestand in schatten, potentiële neonatale problemen onderkennen en opvangen. De student is bekwaam in het plannen en toedienen van verpleegkundige zorgen bij risico-neonaten.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Studenten die met succes hun eerste jaar in dit studiegebied hebben afgesloten worden toegelaten tot dit onderdeel. Internationale studenten moeten niveau 4 Nederlands behaald hebben en zich wenden tot het departementshoofd om te worden toegelaten.

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Eigen cursus van de docent

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege
  • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
07280130
Code:
07280130
Vakcoördinator:
Chrisje Boey
Semester:
1
Studiepunten:
2
Onderwijstaal:
Nederlands