Geïntegreerd project (2006-2007)

Deze OA is bedoeld als initiatie voor de student in het latere beroepsloeven. Tijdens dit project is er een eerste contact met onderwerpen en vaardigheden uit het beroepsveld en wordt het inzicht in de geplande vakken in het 2de en 3de jaar BLt verduidelijkt. Communicatie en informatievaardigheden nemen een belangrijk deel in van het project. Het Biomedisch Project bestaat uit 2 delen: 1. Onderzoeksproject In deze opdracht bestudeer je de morfologie en fysiologie van een orgaan of stelsel op basis van één of meerdere wetenschappelijke handboeken; nadien ga je dieper in op één of meerdere aandoeningen hiervan. Je focust je bijvoorbeeld op de pathofysiologie, de diagnostische hulpmiddelen, de preventie of behandeling ...Hier ligt de nadruk op 'algemene', 'algemene beroepsgerichte' en 'beroepsspecifieke' competenties (zie verder). Voor deze onderzoeksopdracht zijn een 7-tal sessies voorzien, inclusief de finale presentatie en discussie. 2. Kennismaking met het werkveld Aan de hand van labobezoeken en opleidingssessies (intern of extern) maak je kennis met aspecten uit het werkveld van de Medische Laboratoriumtechnologie (MLt) en de Farmaceutische en Biologische Laboratoriumtechnologie (FBLt). Dit gedeelte dient ook om je keuze te kunnen maken tussen deze twee afstudeerrichtingen. Hiervoor zijn een 4-tal sessies voorzien. Alle informatie hierover vind je op Toledo.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 05. Leiding geven
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 De BLter kan doordacht wetenschappelijke informatie en kennis aanwenden om een kwalitatief hoogstaande functionaliteit te garanderen.
 • C03 De BLter kan de bekomen onderzoeksresultaten en meetgegevens op een correcte wijze verwerken in een rapport en dit professioneel overbrengen aan derden.
Toelichting:
- Studenten kunnen wetenschappelijke informatie opzoeken over een biomedisch onderwerp en verwerken tot een schriftelijke, wetenschappelijke neerslag. - Studenten kunnen hun biomedisch onderwerp mondeling voorbrengen met behulp van een PowerPoint-presentatie. - Studenten kunnen een praktische proef voorbereiden door de gekregen informatie te verwerken en zij kunnen de resultaten schriftelijk rapporteren. - Studenten kunnen initiatief nemen zowel bij het verwerken van het schriftelijk deel als bij het uitwerken van de praktische opgaven. - Studenten kunnen als team samenwerken zowel bij het verwerken van het schriftelijk deel als bij het uitwerken van de praktische opgaven.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Studenten hebben de volgende cursussen/boeken/artikels doorgenomen: - cursus biologie 1ste semester, cursus microbiologie 1ste semester Studenten hebben de volgende onderwijsactiviteiten gevolgd: - cursus biologie 1ste semester, cursus microbiologie 1ste semester, cursus labo microbiologie 1ste semester Studenten bezitten de volgende competenties - Studenten kunnen de microscoop correct hanteren en het beeld zelfstandig instellen bij een 100x, 400x en 1000x vergroting. De studenten kunnen alle onderdelen van de microscoop benoemen en weten ze waarvoor elk onderdeel dient. - Studenten kunnen op aseptische wijze micro-organismen enten, aanreiken en isoleren en begrijpen de reden of het nut van het aseptisch werken.

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Instructies bij het GIP, niet gepubliceerde cursus, KHKempen, Geel, Kirchmann, LL. Anatomie en fysiologie van de mens. Elsevier Gezondheidszorg, Maarssen., 15de ed. (2003) ISBN: 9035224310 Bioplek: http://www.bioplek.org/

C. Aanbevolen leermiddelen

diFiore's Atlas of Histology with Functional Correlations, Victor P. Eroschenko, Lippencott Williams & Wilkins, 2005 Cellen, Weefsels en Organen, Een Scanning-Electronenmicroscopische Studie-Atlas, Richard G. Kessel en Randy H. Kardon, Natuur en Techniek, 1983

A. Types

 • hoorcollege
 • begeleide zelfstudie
 • labo en werkcollege
 • elektronisch leerplatform

B. Omschrijving

A. Types

 • paper/werkstuk
 • presentatie
 • permanente evaluatie

B. Omschrijving

1. Algemene en beroepsgerichte competenties worden beoordeeld via permanente evaluatie van de groepswerking en via beoordeling van de ingezonden stukken op Toledo. Aandachtspunten zijn bijvoorbeeld: - Je levert de documenten tijdig in (werkverslagen, bronselectie, onderzoeksvraag & index, ...). - Je werkt de documenten grondig af (orde, netheid, spelling, volledigheid, ...). - Je plant de activiteiten in, je overlegt goed met elkaar en de docenten en je maakt goede afspraken (zowel mondeling als schriftelijk). 2. Beroepsspecifieke competenties worden beoordeeld in de paper/werkstuk en via de presentatie die je in groep uitwerkt. Vb. - Je zorgt voor een gedegen wetenschappelijke inhoud van het rapport. - Je hebt begrip en kennis van de inhoud ter gelegenheid van je presentaties en vragen. Ook vanuit de onderwijsactiviteiten 'Informatievaardigheden', 'Engels en Communicatie' en 'Informatica' zullen precieze criteria gegeven worden waarop je beoordeeld wordt. Let op: wegens de permanente beoordeling en het groepsaspect is herkansing niet mogelijk in de derde examenperiode. Tijdens de contacturen krijgen de studenten de gelegenheid tot het stellen van vragen en is er de mogelijkheid om informatie of hulp te vragen. Indien nodig kan er een afspraak gemaakt worden.
OA:
06022740
Code:
06022740
Vakcoördinator:
Lydia Hendriks
Semester:
2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands