ingenieurstechnieken melk (2006-2007)

Melkwinning --- Melkwinningsapparaat en melktechniek --- Koelen en bewaren, reinigen installatie --- Melkkwaliteit en uitbetaling van melk - Automatisering --- Sensoren en procescomputers --- Personal computers en external computers - De kostprijs van melk - Duurzaamheidprincipes - Biologische rundveehouderij Ingenieurstechnieken melk - Fysiologie van de lactatie --- Het onderzoek aan de melkklier --- Anatomie van de melkklier --- Mammogenese --- Lactogenese --- De lactatiecurve - Samenstelling en structuur van melk --- Lactose --- Zouten --- Lipiden --- Eiwit --- Overige bestanddelen - Fysiologie van de lactatie --- De synthese van melk --- Aanwezigheid van contaminatie in melk - Microbiologie van de melk --- De nadelige invloed van micro-organismen in de melk --- Bederfveroorzakende micro-organismen --- Pathogene micro-organismen --- Bronnen van besmetting --- De groei van micro-organismen in de melk --- Bacteriegroeiremmende stoffen van nature in melk aanwezig --- Het produceren van een bacteriologische goede kwaliteit - Uiergezondheid en mastitis --- Definitie en indeling mastitiden --- Ontstaan van mastitis --- Weerstandsmechanismen van de uier --- De diagnose van mastitis --- De bestrijding van mastitis - De melkmachine --- De vacuümpomp --- De vacuümleiding --- De vacuümregelaar --- De melkklauw en tepelhouder --- Het drukwissel systeem --- De melkleiding --- Hulpmiddelen bij het melken ------ Melkstop apparaat ------ Melkstroomindicator ------ Melkmeter ------ Automatische afname apparaat --- Routine bij het melken --- Reiniging en disinfectie van de installatie

A. Algemene competenties

 • 01. Op een wetenschappelijke wijze kunnen denken en handelen
 • 02. Kunnen omgaan met complexe problemen
 • 03. Beschikken over het vermogen tot oordeelsvorming in een onzekere context

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 03. Kunnen toepassen van paradigma' s in het domein van de wetenschappen en het kunnen aanduiden van de grenzen van paradigma' s
 • 05. Het vermogen tot originaliteit en creativiteit met het oog op het continu uitbreiden van de kennis en inzichten
 • 01. Kunnen gebruiken van methoden en technieken in onderzoek
 • 02. Kunnen ontwerpen van onderzoek

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Inzicht hebben in de nieuwste kennis van het vakgebied of delen ervan.
 • C02 In staat zijn om de wijze waarop de theorievorming evolueert, te volgen en te interpreteren.
 • C03 In staat zijn om in domeinen van het vakgebied een originele bijdrage aan kennis te leveren.
 • C10 Rekening houden met natuur, milieu, veiligheid en zorgsystemen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Algemene zoötechnie Basiskennis chemie Basiskennis biologie en dierkunde Elementaire kennis van voedermiddelen Begrippen van fytotechnie, plantkunde en plantengroei Zoötechnie Basiskennis biologie Basiskennis chemie Ruime kennis van algemene dierkunde Begrippen van anatomie en fysiologie Ingenieurstechnieken melk Basiskennis chemie Basiskennis biologie en dierkunde Elementaire kennis van microbiologie Begrippen van pompen en verplaatsen van lucht en vloeistoffen

A. Type

 • cursus
 • materiaal op leeromgeving
 • materiaal op WWW

B. Verplichte leermiddelen

Algemene zoötechnie Eigen cursus Handboeken en tijdschriften over dieren Bezoeken aan gespecialiseerde beurzen over dierlijke productie Vaktijdschriften over zoötechnie Zoötechnie Eigen cursus Vaktijdschriften over veeteelt Handboeken en brochures Bezoeken aan gespecialiseerde beurzen over dierlijke productie Tentoonstellingen, studiedagen en demonstraties bijwonen Internet Ingenieurstechnieken melk Eigen cursus Handboeken en brochures over technieken bij het melken en voeren Bezoeken aan gespecialiseerde beurzen over dierlijke productie Vaktijdschriften over melkwinning

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum
 • begeleide zelfstudie
 • projectwerk

B. Omschrijving

A. Types

 • mondeling examen
 • presentatie
 • individuele taak

B. Omschrijving

OA:
03202383
Code:
03202383
Vakcoördinator:
Fons Lommelen
Semester:
1+2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands