Integratie MS Office (2006-2007)

Integratie van pakketten en Word gevorderden. Concreet zijn de studenten aan het einde van deze cursus vertrouwd met volgende begrippen en vaardigheden: Integratie van pakketten als Word, Excel, PowerPoint, Access Word gevorderden Herhaling van de belangrijkste uitgebreide functies van Word: - samenvoegen - profielen en sjablonen - inhoudsopgave en index - formulieren

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

  • C03 De gepaste ICT-tools gebruiken.
Toelichting:
De studenten kennen en begrijpen de gevorderde functies van het pakket Word. De studenten kennen en begrijpen de basisbegrippen en -functies van de pakketten Access en Outlook. De studenten kunnen voorgenoemde functies ook op een doelmatige manier gebruiken.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Zie de eindcompetenties van het eerste jaar.

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

- Frans Roger, Microsoft Word 2003 gevorderden (Campinia Media) - Notities van de docent

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege
  • begeleide zelfstudie
  • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • schriftelijk examen
  • praktische proef

B. Omschrijving

OA:
02240131
Code:
02240131
Vakcoördinator:
Simonne Kemps
Semester:
2
Studiepunten:
2
Onderwijstaal:
Nederlands