Web- en officeapplicaties (2006-2007)

Het spreadsheetpakket "Excel 2003", waarvan de student tijdens het eerste jaar de basisbegrippen kreeg, verder uitdiepen: allerlei functies: ALS, KIEZEN, HORIZ.ZOEKEN, VERT.ZOEKEN, ... lijsten + zoeken in lijsten gegevenstabellen + zoeken in tabellen frequentietabellen draaitabellen overzichten invoegtoepassingen besturingselementen op het werkblad gegevenslijsten doelzoeken - oplosser - scenariobeheer De studenten vertrouwd maken met een databaseprogramma (Access 2003-1). TABEL QUERY FORMULIER RAPPORT Relaties De basisbeginselen van "webpagina's maken".

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

  • C01 De rol van informatiebeheerder.
  • C02 De rol van analist.
  • C03 De rol van adviseur.
Toelichting:
De computer leren gebruiken als hulpmiddel in de expeditie. Het spreadsheetpakket "Excel 2003", waarvan de studenten tijdens het eerste jaar de basisbegrippen kregen, verder uitdiepen. Vertrouwd raken met een databaseprogramma (Access 2003). De basisbeginselen van "webpagina's maken" onder de knie krijgen. Een beeld krijgen van de kracht en de mogelijkheden van de verschillende PC-pakketten.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Leerstof Informaticatoepassingen 1BM.

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

FRANS, R. Excel beginners 2003_1 FRANS, R. Excel beginners 2003_2 FRANS, R. Excel beginners 2003_3 FRANS, R. Access beginners 2003_1 Notities docent en oefeningen.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege
  • oefenpracticum

B. Omschrijving

A. Types

  • praktische proef

B. Omschrijving

OA:
02241360
Code:
02241360
Vakcoördinator:
Mieke Verachtert
Semester:
2
Studiepunten:
5
Onderwijstaal:
Nederlands