wetenschappelijk project (2006-2007)

Bij de start van het opleidingsonderdeel kies je in overleg met de andere groepsleden een onderwerp waaraan je in het wetenschappelijk project zult werken. Binnen dat onderwerp formuleer je onderzoeksvragen. Op basis van die onderzoeksvragen verzamel je informatie. Je gebruikt daarbij in het bijzonder databases met wetenschappelijke artikels. Die informatie verwerk kritisch tot een wetenschappelijk verantwoorde tekst. Op het einde van de lessen moet je een korte presentatie geven over die tekst. Al die activiteiten voer je uit in overleg en in samenwerking met de andere groepsleden.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 04. Vermogen tot kritische reflectie
 • 05. Leiding geven
 • 06. In teamverband werken
 • 07. Verantwoordelijkheid opnemen
 • 08. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, idee├źn, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 03. In staat zijn om de relevante data te verzamelen die de oordeelsvorming over maatschappelijke, wetenschappelijke en ethische vraagstukken kunnen sturen

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C04 Praktisch gericht kunnen denken en handelen vanuit wetenschappelijk inzicht.
Toelichting:
- Computertechnologie kunnen gebruiken -----om te communiceren -----als biologische informatiebron. - Geschreven, verbaal, grafisch en visueel kunnen communiceren. - op gepaste wijze het werk van anderen kunnen citeren - op gepaste wijze refereren naar het werk van anderen - Individueel en in team kunnen werken, het doel van het individu en van de groep kunnen identificeren en adaptief reageren om deze te bereiken - De mening van anderen erkennen en respecteren. - Eigen prestaties en die van anderen kunnen evalueren - - Een aangepaste en effectieve methode ontwikkelen om te studeren. .

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • handboek
 • materiaal op leeromgeving
 • materiaal op WWW

B. Verplichte leermiddelen

(2005), KHKempen stijlwijzer: Richtlijnen voor het maken van schriftelijke werkstukken, Geel : KHK Toledo, Word, PowerPoint Databases met wetenschappelijke artikelen Internet Tekst over onderzoeksmethodologie

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • groepswerk
 • begeleide zelfstudie
 • elektronisch leerplatform

B. Omschrijving

A. Types

 • permanente evaluatie
 • paper/werkstuk
 • presentatie
 • projectwerk
 • peer assessment

B. Omschrijving

Studenten kunnen tijdens de les vragen stellen en afspraken maken voor verduidelijking. E-mails van studenten krijgen binnen de 2 dagen zeker een antwoord. Binnen de week feed back op opdrachten via Toledo
OA:
03203140
Code:
03203140
Vakcoördinator:
Dirk De Roose
Semester:
1
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands