Geld- en kapitaalmarkt (2006-2007)

Deel I Wetgevend en institutioneel kader 1 Overzicht historiek bank- en beurswezen 2 Overzicht van het financiële landschap 2.1 Rol van de banken in de economie 2.2 Oprichtingsvoorwaarden voor een kredietinstelling 2.3 Belangrijkste evoluties in de Belgische bankreglementering 2.4 Belangrijkste evoluties in de Europese bankreglementering 2.5 Branchevervaging tussen banken, spaarkassen en OKI 3 Belangrijkste spelers op de financiële markten in België 3.1 Banken 3.2 Institutionele beleggers 3.3 Beursvennootschappen en beleggingsadviseurs 4 Controlerende instellingen 4.1 Instellingen die richtlijnen uitvaardigen en controle uitoefenen 4.2 Beroepsverenigingen 4.3 Internationale instellingen Deel II Belangrijkste financiële instrumenten voor particulieren en ondernemingen 1 Betalingstechnieken 1.1 Zichtrekening 1.2 Multifunctionele debetkaart 1.3 Overschrijving 1.4 Bijzondere overschrijvingen 1.5 Cheque 1.6 Bijzondere cheques 2 Sparen voor particulieren 2.1 Spaarrekening 2.2 Termijnrekening 2.3 Kasbon 2.4 Kapitalisatiebon 2.5 Verzekeringsbon 3 Kredieten aan particulieren 3.1 Kredietkaart 3.2 Kredietlijn in R/C 3.3 Consumptiekrediet 3.4 Hypothecaire lening 4 Kredieten aan ondernemingen 4.1 Kaskrediet, SL, voorschotten op factuur 4.2 Leasing 4.3 Factoring 4.4 Investeringskrediet 4.5 Bankgaranties Deel III Beleggingsinstrumenten 1 Obligaties 1.1 Omschrijving 1.2 Soorten 1.3 Terugbetalingswijzen 1.4 Staatsschuld 1.5 Rendement 2 Aandelen 2.1 Uitzicht 2.2 Soorten 2.3 Creatie van aandelen bij kapitaalsverhoging 2.4 Winstuitkering 2.5 Stock-split 2.6 Rechten van een aandeelhouder 2.7 Waardemeters 2.8 Beleggingsoverwegingen voor particuliere beleggers 3 Beleggingsfondsen 3.1 Kenmerken 3.2 Aard en soorten 3.3 Beleggingsadvies 3.4 Bijzondere vormen van collectieve beleggingen Deel IV De beurs 1 Werking van de beurs 1.1 Wat is een beurs ? 1.2 Nut van aandelenbeurzen 1.3 Euronext 1.4 Deelmarkten 1.5 Buitenlandse beurzen 2 Beursindexen 2.1 Nut 2.2 Samenstelling 2.3 Voorbeelden 2.4 Bull en Bear markt 3 Controle op de beurs 3.1 Tussenpersonen en de Europese richtlijnen 3.2 Controle op Euronext 3.3 Controle op de Amerikaanse beurs

A. Algemene competenties

  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

  • C01 De rol van informatiebeheerder.
  • C03 De rol van adviseur.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Bank- en Beurs, diverse auteurs, Standaard Uitgeverij (2002) diverse door de docent ter beschikking gestelde teksten Verplichte en/of aanbevolen lectuur achtergrondinformatie uit financiële dagbladen / tijdschriften als de Tijd, Trends, De Belegger, Cash!, weekberichten ING-KBC-… enz.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
08272210
Code:
08272210
Vakcoördinator:
Geert Sondervorst
Semester:
1
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands