Medische terminologie 2 (2006-2007)

- Bezoek aan een vakbibliotheek (HIVSET) - Terminologie m.b.t. ziekte en gezondheid - Terminologie uit de oncologie. - Terminologie uit de farmacologie

A. Algemene competenties

 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
Studenten kunnen een eenvoudig medisch protocol foutloos typen/uitschrijven. Studenten kunnen complexere protocollen uittypen met behulp van medisch woordenboek. Studenten kunnen medische termen bondig verklaren. Studenten begrijpen de inhoud van een medisch artikel en kunnen de vaktermen verklaren. Studenten begrijpen de medische begrippen die in een geneesmiddelenbijsluiter voorkomen. Studenten kunnen in een vakbibliotheek artikels en boeken opzoeken aangaande verschillende onderwerpen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

medische terminologie 1

A. Type

 • handboek
 • cursus
 • audiovisueel materiaal
 • Andere: Farmaceutisch compendium

B. Verplichte leermiddelen

- Van Miert Monique, 2006, Medische terminologie. Niet gepubliceerde cursus, KHKempen, Turnhout, 100p. - Fonck,J. (1997). Etymologie van de medische terminologie. Leuven : Acco - Fonck,J. (1996). Terminologie bij het algemeen geneeskundig onderzoek. Leuven: Acco. - Coëlho Zakwoordenboek der geneeskunde. Arnhem: Elsevier. - Penning, L. & Velthoven, J.J. (1995). Medische terminologie. Baarn: Nijgh Versluys.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • presentatie
 • permanente evaluatie

B. Omschrijving

Monitoraat op afspraak
OA:
08280130
Code:
08280130
Vakcoördinator:
Monique Van Miert
Semester:
2
Studiepunten:
2
Onderwijstaal:
Nederlands