Gestructureerd programmeren in Visual Basic (2006-2007)

- basisstructuren van programmeren (sequentie, selectie en iteratie) - declareren en gebruiken van variabelen van het juiste type - gebruiken van de operatoren die nodig zijn voor de gewenste bewerking - declareren, invullen en gebruiken van array's - opstellen van subprocedures en functieprocedures met of zonder argumenten - lezen en schrijven van een tekstbestand

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
- De bachelor in elektromechanica kan de basisbeginselen van programmeren toepassen. Hij kan typen, operatoren, klassieke programmeerstructuren (sequentie, selectie, iteratie) en procedures implementeren en toepassen in concrete VB.NET toepassingen. - De bachelor in elektromechanica kan een console-applicatie programmeren in VB.NET. - De bachelor in elektromechanica kan een gebruikersinterface (GUI) opstellen in VB.NET - De bachelor in elektromechanica kan gegevens uit een tekstbestand lezen en verwerken. - De bachelor in elektromechanica kan een eenvoudige foutcontrole opstellen in een programma.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Studenten hebben de volgende cursussen/boeken/artikels doorgenomen - Geen Studenten hebben de volgende onderwijsactiviteiten gevolgd - Geen Studenten bezitten de volgende competenties - Geen

A. Type

 • handboek
 • materiaal op leeromgeving

B. Verplichte leermiddelen

Roger Frans, 2004, Programmeren in VB.NET deel 1

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • elektronisch leerplatform
 • projectwerk

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
05210559
Code:
05210559
Vakcoördinator:
Wilfried Wuyts
Semester:
1+2
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands