Gebouwenbeheer (2006-2007)

Algemene werking van CVinstallaties Regelingen van CVinstallaties Algemene werking van luchtbehandelingsinstallaties Regelingen van luchtbehandelingsinstallaties

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

  • C05 De technische aspecten van een productieproces controleren.
  • C06 De technische aspecten van een productieproces afregelen.
  • C07 De technische aspecten van een productieproces configureren.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Geen

A. Type

  • cursus

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
05210584
Code:
05210584
Vakcoördinator:
Frank Peeters
Semester:
2
Studiepunten:
2
Onderwijstaal:
Nederlands