meet en regeltechniek (2006-2007)

REGELTECHNIEK Inleiding - De automatische regeling - Het servomechanisme Corrigerende organen - De karakteristieken van het te regelen proces - De orde van het proces - Dode tijd enz. Analytische berekening van een proces met een tijdsconstante - De discontinue regelaars - Tweepuntsregelaars - Driepuntsregelaars De continue regelaars - De proportionele actie - De integrerende actie - De differentiërende actie De overdrachtsfunctie - Nyquistdiagram - Bodediagram De eigenschappen van een gesloten regelkring -Nauwkeurigheid -Stabiliteit -Velociteit Corrigerende acties - De bruikbaarheid van de D-actie - De praktische instelling van een regelaar --- De methode van de uiterste versterking --- De methode van Ziegler-Nichols MEETTECHNIEK Debietmetingen voor fluïda - obstructiemeters (venturi, meettuit, meetflens) - leidingverliesmeters - rotameters - turbine- en propellermeters - electromagnetische debietmeters - werveldebietmeters (vortex- en draaikolkmeters) - corriolis - massadebietmeter - Joulemeters - snelheidsmetingen met Pitot - en Pitot - Prandtlbuis) - Doppler-effectmeters - ultrasoondebietmeters - trefplaatdebietmeters - hoeveelheidsmeters - debietmetingen in open kanalen - debietmetingen voor vaste stoffen Drukmetingen - vloeistofmanometers - drukmeters met elastische vervormingsopnemers (Bourdonbuis, membraan ...) - drukcellen - meten van hoge drukken met weerstanddraad - vacuümmeters (Pïranivacuometer, ionisatievacuümmeter) Temperatuursmetingen - vloeistof- en bimetaalthermometers - drukthermometers - resistieve temperatuursmetingen: - RTD’s - halfgeleider weerstandsopnemers: NTC’s en PTC’s - kwartskristalthermometers - diode- en IC - temperatuursensoren - thermokoppels - pyrometrie - deelstraalmeters (optische pyrometer en 2-kleurpyrometer)totaalstraalmeters Spannings- en rekmetingen met rekstrookjes - meetkringen: - dwarsgevoeligheid - kruip, hysteresis en thermische drift - leidingcompensatie - temperatuurscompensatie - spanningsmetingen: - practische meetopstellingen bij: trekbelasting, afschuiving, buiging, wringing Kracht- en koppelmeting - krachtmeting --- mechanische weegsystemen --- elastische transducers --- belastingscellen met rekstrookjes --- piëzo-electrische belastingscel --- hydraulische en pneumatische systemen - koppelmeting --- koppelcel met rekstrookjes --- mechanische, hydraulische en electrische dynamometers --- transmissiedynamometers

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 04. Vermogen tot kritische reflectie

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Systematische kennis hebben van de kernelementen van een discipline.
 • C02 Gedetailleerde kennis hebben, geïnspireerd door de nieuwste ontwikkelingen van de discipline.
 • C03 Begrip hebben van de structuur van het vakgebied en samenhang met andere vakgebieden.
Toelichting:
Studenten hebben - kennis van de basisbegrippen van meetsystemen en regeltechniek Studenten kunnen - een P, PI of PID regelaar uittesten en in werking stellen - een proces- en instrumentatieschema lezen en begrijpen. - een proces en een regelaar inregelen - de optimale instellingen bepalen voor een regelaar in een proces

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Laplace transformatie Diagrammen in het complexe vlak Algemene begrippen van de wiskunde en fysica Booleaanse algebra en logische instructies

A. Type

 • cursus
 • materiaal op leeromgeving

B. Verplichte leermiddelen

Vermeiren Jan, 2004, Cursus Meet- en regeltechniek, Niet geplubiceerde cursus, KHKempen, Geel Vermeiren Jan, 2004, Cursus Meettechnieken, Niet geplubiceerde cursus, KHKempen, Een PID-regelaar in LabVIEW Een simulatie van een proces en regelaar in LabVIEW

C. Aanbevolen leermiddelen

Lab View programma's op de J schijf

A. Types

 • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • mondeling examen

B. Omschrijving

Mondeling met schriftelijke voor bereiding
Hoorcollege met de mogelijkheid tot vragen stellen In de week voor de examens, twee voormiddagen ter beschikking om vragen te stellen
OA:
03200841
Code:
03200841
Vakcoördinator:
Jan Vermeiren
Semester:
1
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands