Communicatieve en agogische vaardigheden (2006-2007)

De inhoud omvat volgende onderwerpen: - het geven van een oudervoordracht - vergadertechnieken - ouderconctact - slecht-nieuwsgesprek - samenwerking met CLB

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C05 Innovator-onderzoeker.
 • C06 Partner van ouders en verzorgers.
 • C07 Lid van schoolteam.
 • C08 Partner van externen.
Toelichting:
De leraar als partner van ouders/ verzorgers Vaardigheid 5.3: Je kan het eigen functioneren bevragen en bijsturen betreffende je interrelationele omgang met collega's, ouders en externen. Vaardigheid 6.1 : Je kan je op de hoogte stellen en discreet omgaan met gegevens over het kind. Vaardigheid 6.2: Je verwerft inzichten en vaardigheden om met ouders / verzorgers te communiceren over hun kind in de school. Vaardigheid 7.1: Je verwerft inzichten en vaardigheden om te kunnen overleggen en samenwerken binnen een schoolteam en te participeren aan overleg over het schoolbeleid. Vaardigheid 8.1: Je kan contacten leggen met externe instanties die onderwijsbetrokken initiatieven aanbieden.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Je beheerst de basisvaardigheden i.v.m. communicatie ( 1e en 2de jaar)

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

* Onuitgegeven cursus lectoren * Notities student

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • groepswerk
 • begeleide zelfstudie
 • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • permanente evaluatie
 • individuele taak

B. Omschrijving

 • De studenten werken in groep een presentatie omtrent een van de thema's uit voor de medestudenten.
 • Aanwezigheid/medewerking/persoonlijk engagement + zelfreflectie in jouw persoonlijk logboek.
OA:
11261340
Code:
11261340
Vakcoördinator:
Lore Staes
Semester:
1+2
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands