Longfysiologie en volumetherapie (2006-2007)

Studenten verwerven inzicht in de theorie m.b.t. de verschillende onderwerpen.

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

  • cursus
  • audiovisueel materiaal

B. Verplichte leermiddelen

De Hert, S.(2006) Longfysiologie. Niet gepubliceerde cursus. Borzée, P. (2006) Haemodynamische monitoring. Niet gepubliceerde cursus. Puis, L.(2006) Bloedbesparingsbeleid. Niet gepubliceerde cursus. Degezelle, K. ( 2006) Circulatieondersteuning. Niet gepubliceerde cursus.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege
  • Andere: werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • schriftelijk examen
  • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
07284071
Code:
07284071
Vakcoördinator:
Rit Demeurichy
Semester:
1
Studiepunten:
2
Onderwijstaal:
Nederlands