Toegepaste natuurkunde 2 - TLO (2006-2007)

Oefeningen hydraulica: symboliek + schakelschema's, hydropompen + motoren, hydraulische cilinders, bediening- en regelorganen, leidingen + accumulatoren + filters, oliën + reservoirs

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
  • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
De studenten kunnen: - hydraulische schakelschema's lezen, en zelf eenvoudige hydraulische schakelingen tekenen - rekenvoorbeelden op toepassingen in de hydraulica oplossen (krachten, schuifsnelheden, toerentallen, koppel) - de werking van verschillende pomptypes uitleggen a.d.h.v. didactische modellen - een eenvoudig schakelschema op een proefbank uitbouwen - de mechanische en elektronisch gestuurde hydraulische hefinrichting van een landbouwtrekker gebruiken.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • oefenpracticum
  • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
03290111
Code:
03290111
Vakcoördinator:
Bert Weckx
Semester:
2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands