Sociaal recht (2006-2007)

- Sociale zekerheid van werknemers - bijdrageregeling (korte herhaling 1ste jaar) - ziekte- en invaliditeitsuitkering - kinderbijslag - Sociaal statuut van de zelfstandigen - bijdrageregeling (korte herhaling 1ste jaar) - kinderbijslag - ziekte- en invaliditeitsverzekering - Sociale bijstandsmaatregelen - leefloon (zelfstudie) - inkomensgarantie voor ouderen - gewaarborgde gezinsbijslag

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C09 De MA maakt mensen wegwijs in het netwerk van sociale organisaties , sociale voorzieningen en sociale arrangementen.
Toelichting:
- structuur van het sociale zekerheidsstelsel kunnen toelichten en de verschillende uitkeringen kunnen onderscheiden - de verschillende beschikbare voorzieningen kunnen benoemen en verduidelijken, vooral wat betreft : • de toekenningsvoorwaarden • de elementen die een rol spelen bij de berekening van de uitkeringen en de omvang van deze vergoedingen • de essentiële elementen van de te volgen procedure • de administratieve organisatie van de sector - parate kennis bezitten van de voornaamste bepalingen - technische begrippen begrijpen en kunnen toelichten - concrete problemen kunnen ontleden, in het juiste kader kunnen plaatsen en en oplossing ervoor kunnen zoeken - belangstelling hebben voor en inzicht verwerven in actuele beleidsvragen

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Basiskennis van het arbeidsrecht

A. Type

 • handboek
 • cursus
 • audiovisueel materiaal

B. Verplichte leermiddelen

Sociale Gids, Acerta Consult, Leuven (3 delen); Ilse Briers, 2006-2007, niet gepubliceerde cursus, KH Kempen, Geel

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum
 • begeleide zelfstudie
 • Andere: monitoraat

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • open boek

B. Omschrijving

het examen is een combinatie van open en gesloten boek
OA:
04231050
Code:
04231050
Vakcoördinator:
Ilse Briers
Semester:
2
Studiepunten:
4
Onderwijstaal:
Nederlands