Uitdieping Biologie (2006-2007)

Ecologie Diversiteitsindices Populatiedynamiek Levensstrategieƫn Soorten gemeenschappen

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
De studenten kunnen basisbegrippen uit de ecologie definiƫren. Ze kunnen concrete levensgemeenschappen uiit het dagelijkse leven ecologisch interpreteren en verklaren. Ze kunnen relaties tussen verschillende organismen en tussen organismen en hun omgeving aanduiden en interpreteren.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Cursus eerste en tweede jaar Biologie

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

B. Omschrijving

A. Types

B. Omschrijving

OA:
10254880
Code:
10254880
Vakcoördinator:
Jan Pinceel
Semester:
2
Studiepunten:
6
Onderwijstaal:
Nederlands