Orthesen bovenste ledematen theorie (2006-2007)

OA orthesen theorie: Na een praktisch overzicht van de structuur en functie van de hand wordt een overzicht gegeven van de verschillende maatnametechnieken en materialen die bij orthesen van de bovenste ledematen gebruikt worden. Vervolgens worden de biomechanische principes bestudeerd die de basis vormen voor de constructie van arm- en handorthesen. Tenslotte wordt per ziektebeeld een overzicht gegeven van de functionele problematiek en de orthetische verzorging bij de voornaamste traumatische, post-operatieve, perifieer- en centraal neurologische aandoeningen, degeneratieve aandoeningen, enz. OA orthesen praktijk: Tijdens de praktijksessies worden zes representatieve orthesen ontworpen en gebouw, rekening houdend met het ziektebeeld, biomechanische ontwerpvereisten, materialen enz. De cursus ontwikkelingspsychologie schetst een beeld van de verschillende leeftijdsfasen. Binnen elke leeftijdsfase staan telkens andere ontwikkelingsspecieke thema's centraal. Wij gaan dieper in op de motorische, sociale en cognitieve en emotionele ontwikkeling binnen elke leeftijdsfase.

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
Basiscompetenties: - studenten hebben inzicht in de functionele gevolgen van de meest voorkomende letsels van het bovenste lidmaat ten gevolge van trauma, perifere- en centrale neurologische aandoeningen en degeneratieve gewrichtsaandoeningen. - studenten kunnen de doelstellingen en ontwerpcriteria van diverse orthesen voor het bovenste lidmaat analyseren en definiƫren. - studenten hebben inzicht in de biomechanische werking van een orthese en kunnen dieze optimaal benutten. Specifieke competenties: - studenten kunnen een gegeven functioneel probleem van het bovenste lidmaat analyseren en relateren aan de actuele toestand en evolutie van een specifieke aandoening. - studenten kunnen de meest optimale orthese kiezen of ontwerpen voor een gegeven aandoening.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

biomechanica anatomie fysiologie bewegingsleer elementen uit de pathologie

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

- Peeraer, L., & Mellaerts, E., 2005. Orthesen bovenste ledematen. Niet gepliceerde cursus, KH Kempen, Geel, 80p. - Van Lede, P., & Van Veldhoven, G., 2002. Therapeutische handorthesen, een rationele benadering. Deel 2: Praktische toepassingen. Provan, Wilrijk, 272 p.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege
  • oefenpracticum

B. Omschrijving

A. Types

  • schriftelijk examen
  • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
06022342
Code:
06022342
Vakcoördinator:
Eddy Mellaerts
Semester:
1
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands